Overzicht van plannen en projecten

Plannen en projecten

 • Herinrichting Almeloseweg (Mariaparochie - Harbrinkhoek)

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  In het begin van 2023 is er een onderzoek uitgevoerd naar het benodigde onderhoud van de Almeloseweg (Harbrinkhoek/Mariaparochie). Uit dit onderzoek is gebleken dat voor het asfaltonderhoud niet kan worden volstaan met enkel het vervangen van de deklaag, maar dat er een gedeeltelijke reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Ondanks deze uitdaging hebben we actief gezocht naar (aanvullend) krediet voor het onderhoud en subsidies aangevraagd.

 • Omgevingswet

  Status: In uitvoering
  Publicatiedatum:

  De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

 • Windenergie

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Gemeente Tubbergen draagt bij aan de landelijke ambities om elektriciteit duurzaam op te wekken. Zij werkt daarom aan een windbeleid.

 • Fit & Vitaal Tubbergen

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Met het Fit & Vitaal akkoord is de koers bepaald wat wij als inwoners, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Tubbergen belangrijk vinden op het gebied van sporten & bewegen en gezondheid.