Rioolvervanging Bruno van Ommenstraat en Molenstraat Tubbergen

Status: In behandeling

In maart 2022 hebben inwoners van de Bruno van Ommenstraat en de Molenstraat in Tubbergen de eerste nieuwsbrief ontvangen en is door hen de enquête ingevuld over de vervanging van de riolering en de herinrichtingen in de Sportlaan, Bruno van Ommenstraat en de Molenstraat. Door middel van deze webpagina wordt u op de hoogte gehouden over de huidige stand van zaken.

Project update

Na onze laatste update is er veel gebeurd. Het project vergde meer financiële middelen dan verwacht, maar we hebben niet stilgezeten. Na intern overleg, subsidieaanvragen en zorgvuldige overweging van opties, hebben we besloten het project te verkleinen en het materiaalgebruik aan te passen. Dit stelt ons in staat om door te gaan met de voorbereidingen.

Helaas vallen de Sportlaan en het parkeerterrein buiten het project vanwege financiële beperkingen. Goed nieuws is dat de kruising Bruno van Ommenstraat/Uelserweg wordt aangepakt voor een verbeterde veiligheid.

Ontwerpteam Openbare Ruimte

Dankzij de aanmeldingen uit de enquête hebben we een ontwerpteam samengesteld, bestaande uit betrokken bewoners. Vanaf het voorjaar van 2022 tot dit najaar hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden. Op 4 oktober 2023 hebben we het team bijeen geroepen om ontwerpaanpassingen te bespreken. Het ontwerp is aangepast en we hebben op 29 november 2023 een inloopavond georganiseerd om het plan te presenteren.

Het ontwerpproces

Met uw ideeën en enquêteresultaten hebben we samen met het ontwerpteam gewerkt aan een conceptontwerp. Tijdens de ontwerpsessies zijn diverse zaken aan bod gekomen, waaronder verkeersmaatregelen, parkeergelegenheid, groenvoorzieningen, materiaalgebruik en waterbeheer.

Een nieuwe inrichting

Het project omvat de vervanging van het vuilwaterriool en aanleg van een infiltratieriool. De rijbaan en trottoirs worden vernieuwd, en groenvoorzieningen herzien. Helaas betekent dit dat 52 bomen moeten wijken, maar in het nieuwe ontwerp worden 26 nieuwe bomen geplant.

Afgeronde en lopende onderzoeken

Diverse onderzoeken zijn afgerond en lopen nog, waaronder vleermuizenonderzoek, een Bomen effect analyse en een geluidsonderzoek. Ook stemmen we af met nutsbedrijven voor aanpassingen aan nutsleidingen.

Planning

Dit jaar streven we naar gereedheid van de contractdocumenten. Komende winter start de aanbestedingsprocedure, en bij succesvolle voortgang beginnen we in het voorjaar van 2024 met de uitvoering.

Vragen

Voor vragen, neem contact op met Bram Kempers via b.kempers@noaberkracht.nl of Leon Verkuijlen via l.verkuijlen@noaberkracht.nl.