Over deze website

Colofon

De gemeente maakt gebruik van Drupal voor gemeenten CMS distributie, open source. De volledige oplossing die is gebruikt voor de toptakenwebsite is voor iedereen beschikbaar om te hergebruiken.  Voor meer informatie ga naar drupalvoorgemeenten.nl.

Proclaimer

De gemeente Tubbergen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen hoe u ons dit wilt laten weten. Alle gegevens die u hiervoor nodig hebt staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen.
U krijgt altijd een reactie op uw melding.  

De website www.tubbergen.nl  bevat eveneens hyperlinks naar andere websites die niet behoren tot www.tubbergen.nl. De gemeente Tubbergen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op deze sites worden gevraagd. Documenten van derden die op de website van de gemeente Tubbergen worden aangeboden blijven wat inhoud betreft voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Tubbergen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie op deze website vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie door ter inzagelegging of in officieel door de lokale overheid uitgegeven bladen zoals het Gemeenteblad is bindend.

Cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

NaamInhoudDuurDoelWanneer
has_js0 of 1SessieGeeft aan of de browser Javascript ondersteundAltijd
SimpleSAMLSessionIDhashSessieNoodzakelijk voor inloggen met DigiDAlleen bij gebruik DigiD
SimpleSAMLAuthTokenhashSessieNoodzakelijk voor inloggen met DigiDAlleen bij gebruik DigiD
SSESShashSessieNoodzakelijk voor invullen webformulierenAlleen bij gebruik webformulier

Een "hash" is een unieke reeks tekens die herkenbaar is, maar die door versleuteling door buitenstaanders niet herleidbaar is tot de oorspronkelijke waarde. Een "sessie" duurt zo lang als één hetzelfde webbrowser scherm geopend blijft.