Fit & Vitaal Tubbergen

Status: Afgerond

In 2020 hebben we in de gemeente Tubbergen het Beweeg- & Sportakkoord vastgesteld. In dit akkoord werken veel partijen samen om een bijdrage te leveren aan het laten bewegen/sporten van onze inwoners. Dit zijn natuurlijk de sport/beweegaanbieders, maar ook het onderwijs, de welzijn- en gezondheidssector, het bedrijfsleven, etc. Ook inwoners die zich willen inzetten zijn van harte welkom. Daarnaast is in 2021 ook een preventieakkoord vastgesteld. Dit akkoord bevat acties die we als inwoners, gemeente, zorgpartijen en verenigingen willen inzetten op het gebied van zowel mentale als fysieke gezondheid.

Fit & Vitaalakkoord

Omdat beide akkoorden enorm veel raakvlakken hebben, is in 2022 besloten om beide akkoorden samen te voegen tot één akkoord: ‘Fit & Vitaal Tubbergen’.

Fit en Vitaal Tubbergen (PDF - 7MB)

Met dit akkoord is de koers bepaald wat wij als inwoners, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Tubbergen belangrijk vinden op het gebied van sporten & bewegen en gezondheid. 

Samen met initiatieven uit de samenleving willen wij invulling geven aan deze koers. Voor deze initiatieven is uitvoeringsbudget beschikbaar om (een deel van) de initiatieven vooruit te helpen. De criteria zijn met een kerngroep, bestaande uit verschillende organisaties bepaald.

Aanvraagformulieren

Heeft u samen met andere partijen een idee dat past binnen de doelstelling van het Fit & Vitaal? En hebt u extra financiën nodig om dit te realiseren? Dan kunt u een aanvraag indienen. Hieronder vindt u een link naar het aanvraagformulier en een link naar de criteria in de aanvraagprocedure. 

De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld door de kerngroep.
De inleverdeadlines voor de aanvragen van 2024 zijn:

 • 21 maart
 • 21 juni
 • 21 november

De kerngroep

De kerngroep vertegenwoordigd de vele verschillende disciplines uit Tubbergen. De kerngroep zal vanuit een brede blik naar het akkoord kijken en verbindingen leggen. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het stimuleren en monitoren van de uitvoering van het Fit & Vitaal akkoord.

Zoek je passend aanbod?

In 2023 heeft zowel de gemeente Tubbergen als de gemeente Dinkelland een site gelanceerd waar het sport &beweeg-, cultuur- en welzijnsaanbod zichtbaar is. Naast het vinden van verenigingen en organisaties vindt je op deze site ook informatie over:

 • Evenementen;
 • Professionals voor alle hulpvragen;
 • Zorgvragen stichting welzijn;
 • Het vrijwilligersplatform;
 • Financiën;
 • Kulturhusen;
 • Dorpsaanbod en dorpsraden;
 • Subsidies;
 • En nog meer. 

Bekijk het hier op www.fitenvitaaldt.nl

De site is natuurlijk nooit af. Jaarlijks komt er nieuw aanbod bij en helaas stoppen initiatieven ook eens. Wil je jouw aanbod op de site plaatsen, of heb je een opmerking over het aanbod? Deel deze informatie dan met fitenvitaal@tubbergen.nl

Sport- en beweegnota

In de sport- en beweegtnota staat een overzicht van de sportieve ambities voor de gemeente Tubbergen. Wat zijn de prioriteiten? Welke beslissingen worden genomen? Maar bovenal, hoe gaan we dit aanpakken?

Overzicht subsidies

Ontdek de mogelijkheden voor uw vereniging, stichting, of organisatie met het overzicht van subsidies. Deze subsidies zijn speciaal gericht op het gebied van sport, cultuur en/of sociale activiteiten en bieden diverse kansen.

Neem een kijkje en ontdek hoe deze subsidies uw organisatie kunnen ondersteunen. De subsidies variëren van het aanvragen voor duurzaamheidsinitiatieven tot het starten van een sociaal initiatief. 

Vragen?

Voor alle vragen, ideeën en het indienen van initiatieven kunt u terecht bij fitenvitaal@tubbergen.nl.