Windenergie

Status: In uitvoering

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO2-uitstoot in 2030 met 55% verminderen. Stip op de horizon is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wij dragen bij aan de landelijke ambities door 100% van de elektriciteit duurzaam op te wekken en te zorgen dat alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn in 2050. Dat kunnen we niet alleen en ook niet in één keer. Dat doen we in stappen en samen met andere gemeenten. In 2030 willen we de helft van ons elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken met een mix van zonne- en windenergie.

Onze energieopgave

In Twente is binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente afgesproken dat we 1,5 TWh duurzaam opwekken in 2030 met een mix van wind en zonne-energie. De gemeenten uit Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) dragen bij met 225 GWh.

Windbeleid gemeente Tubbergen

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Tubbergen beleid vastgesteld voor het opwekken van energie met wind. Hieronder vindt u het vastgestelde beleid waarin de wijzigingen van de raad zijn verwerkt:

Zoekgebieden windenergie gemeente Tubbergen

In de gemeente Tubbergen zijn op basis van het windbeleid twee zoekgebieden waar windturbines mogelijk zijn:

Gezondheid

Inwoners hebben zorgen over de effecten van windturbines op de gezondheid. Gemeente Tubbergen wil die zoveel mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor eventuele hinder door geluid, verlichting of slagschaduw. Klik voor meer informatie door naar de pagina Gezondheid.

Lees verder

Lees verder