Informatie zoekgebied Langeveen - Manderveen

In het concept windbeleid voor Noordoost Twente (2020) zijn zoekgebieden opgenomen waar op basis van een landschappelijke analyse windturbines mogelijk zijn. Deze zoekgebieden zijn in 2021 verfijnd op basis van de wettelijke criteria, de uitgangspunten voor het concept windbeleid en de voorgestelde aanscherping van de criteria. Vervolgens heeft gemeente Tubbergen in 2023 de zoekgebieden aangepast op basis van het windbeleid. In het windbeleid is rekening gehouden met de reacties uit de samenleving, de inbreng van de gemeenteraad en de landelijke en regionale ontwikkelingen.

In de gemeente Tubbergen is het mogelijk om windturbines te ontwikkelen in twee zoekgebieden. Het zoekgebied Langeveen – Manderveen is één van deze zoekgebieden. 

Kaart zoekgebied Langeveen - Manderveen

Verfijning concept zoekgebied in 2021

Binnen het zoekgebied wordt rekening gehouden met wettelijke en beleidsmatige beperkingen. Dat betekent dat het niet mogelijk is om op ieder locatie in het zoekgebied een windturbine te kunnen plaatsen. De verfijning van het concept zoekgebied Langeveen – Manderveen – Mander is tijdens de inloopbijeenkomsten in juni 2023 weergegeven in een presentatie. Uiteindelijk is het zoekgebied bij de vaststelling van het windbeleid verder verkleind. 

Presentatie verfijning concept zoekgebied Langeveen – Manderveen – Mander

Totstandkoming concept zoekgebieden Noordoost Twente (2020)

Voor het opstellen van het concept Windbeleid Noordoost Twente is gekeken naar mogelijke zoekgebieden. De zoekgebieden zijn tot stand gekomen na een bureaustudie van landschapskenmerken en locatie bezoek door landschapsdeskundigen vanuit het bureau H+N+S.