Zoekgebieden windenergie

In het windbeleid voor Tubbergen zijn twee zoekgebieden opgenomen waar op basis van een landschappelijke analyse windturbines mogelijk zijn. Dit zijn het zoekgebied Langeveen-Manderveen-Mander en het zoekgebied ATT (Almelo, Tubbergen, Twenterand).

Langeveen-Manderveen-Mander

Op de pagina over het zoekgebied Langeveen-Manderveen-Mander vindt u de kaarten van het zoekgebied en meer informatie over de weg daar naartoe.

Zoekgebied ATT

Daarnaast valt het zoekgebied ATT gedeeltelijk in Tubbergen. Kijk voor meer informatie over dit zoekgebied op Energiegebied ATT.

Totstandkoming zoekgebieden

Voor het opstellen van het concept Windbeleid Noordoost Twente is gekeken naar mogelijke zoekgebieden. De zoekgebieden zijn tot stand gekomen na een bureaustudie van landschapskenmerken en locatie bezoek door landschapsdeskundigen vanuit het bureau H+N+S.

Lees verder