Woonrijp maken nieuwbouwplan 'Hutten 2 Geesteren'

Status: In voorbereiding

Nu nagenoeg alle woningen gereed zijn en de bouwactiviteiten zijn voltooid, staat het woonrijp maken van het nieuwbouwplan Hutten 2 gepland voor dit voorjaar. Op 2 april staat er een informatiebijeenkomst gepland.

Inloopavond

Op dinsdag 2 april 2024 vond er een inloop informatiebijeenkomst plaats bij Erve Kampboer, gelegen aan de Kampboerlaan 6 in Geesteren. Tijdens deze bijeenkomst kreeg u de gelegenheid om kennis te nemen van het ontwerp van het nieuwbouwplan Hutten 2. U kon vragen stellen en uw reactie geven op het ontwerp. Daarnaast is er een werkgroep gestart voor de invulling van het speelterrein binnen het plan. 

Er zijn ook vragen gesteld tijdens de inloopavond. Hier hebben we antwoord opgegeven. Deze kunt u teruglezen in onderstaand bestand. 

Randweg Geesteren afgesloten

In verband met de geplande aanpassingen en afsluitingen van plan Hutten 1 & 2, wordt het wegvak tussen de Langeveenseweg en de Vermolenweg tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting vindt plaats van 8 april tot en met 19 april 2024.

Gedurende deze periode zullen omleidingsroutes duidelijk worden aangegeven met bebording, waardoor reizigers zich gemakkelijk kunnen verplaatsen langs alternatieve wegen.

Inrichtingsplan

Voor het ontwerp zijn de uitgangspunten van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan genomen. Het plan is als wadiwijk ontworpen en valt onder het 30 km regime. Belangrijke punten uit het inrichtingsplan zijn:

  • Identieke dwarsprofielen en bestratingsmaterialen als in plan Hutten 1.
  • Geen fysieke drempels in de rijbaan om regenwaterafvoer niet te belemmeren.
  • Hol wegprofiel in plaats van bol en geen kolken in de rijbaan.
  • Aanleg van definitieve bestrating, trottoirs, inritten, parkeerplaatsen, herprofilering van wadi's, plaatsing en aansluiting van lichtmasten, en groen rondom en inrichting van het speelterrein.

De tekeningen zijn hieronder te vinden. Verder zijn de reacties en antwoorden van de inloopavond op 2 april hieronder te vinden. 

Planning

De bestratingswerkzaamheden zullen naar verwachting in mei van start gaan. Gedurende deze periode wordt gezorgd voor bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de uitvoering.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. Reinalda of H. ten Berge via 0546 - 628 000.