Herinrichting Almeloseweg (Mariaparochie - Harbrinkhoek)

Status: In voorbereiding

In het begin van 2023 is er een onderzoek uitgevoerd naar het benodigde onderhoud van de Almeloseweg (Harbrinkhoek/Mariaparochie). Uit dit onderzoek is gebleken dat voor het asfaltonderhoud niet kan worden volstaan met enkel het vervangen van de deklaag, maar dat er een gedeeltelijke reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Ondanks deze uitdaging hebben we actief gezocht naar (aanvullend) krediet voor het onderhoud en subsidies aangevraagd.

Herinrichtingstraject en overleggen

In de afgelopen periode heeft de werkgroep intensief gewerkt aan een verbeteringsplan voor de Almeloseweg, vanaf de Kerk (Heilige Pancratius Parochie) tot aan Bistro Kampkuiper. Deze weg verbindt de kernen van Mariaparochie en Harbrinkhoek. Tijdens eerdere inspraakavonden zijn knelpunten en voorstellen voor verbetering voorgelegd aan de bewoners, waarbij de ingebrachte knelpunten en wensen zijn besproken en verwerkt in tekeningen. Sinds het najaar van 2023 hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden met de werkgroep en stakeholders. Het resultaat van het ontwerp van de voorgenomen herinrichting zullen we presenteren tijdens een inloopavond.

Nieuwe herinrichting

De herinrichting van de Almeloseweg zal voornamelijk bestaan uit:

  • Verbetering van de verkeersveiligheid met suggestiestroken voor fietsers, verbeterde oversteek bij Rooms-Katholieke Basisschool St Alphonus (RKBS), verkeersplateaus, een chicane, 30 km zone en de aanleg van trottoirs.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt over het gehele traject, inclusief asfaltreconstructies tussen de Demmersdwarsweg en Walboersweg.
  • De bestaande bushaltes worden voorzien van perronbanden, waardoor rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten, reizigers met veel bagage, een kinderwagen of een rollator profiteren van een gelijkvloerse, vrijwel naadloze instap.
  • Afstemming met nutsbedrijven over aanpassingen aan kabels en leidingen loopt momenteel. Er wordt geprobeerd deze zoveel als mogelijk vooruitlopend of gelijktijdig met de herinrichting uit te voeren.

Planning

We streven ernaar om in maart/april 2024 de contractdocumenten gereed te maken. Samen met de aannemer zullen we het ontwerp uitwerken tot uitvoeringsdocumenten en bepalen hoe we dit project met minimale overlast (gefaseerd) kunnen uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, starten we in het voorjaar (mei/juni) van 2024 met de uitvoering. We verwachten begin 2025 het project op te leveren, afhankelijk van de nutswerkzaamheden.

Inloopavond

Het ontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopavond op woensdag 21 februari bij Bistro Kampkuiper. Hieronder zijn de vragen en antwoorden van de inloopavond te vinden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met L. Verkuijlen via 0546 - 628 000.