Centrumontwikkeling Tubbergen

Status: In voorbereiding

Het centrum van Tubbergen speelt een centrale rol voor de hele gemeente. De komende jaren werken we aan een levendig en aantrekkelijk centrum met een sterk economisch en maatschappelijk karakter. Hier is plek voor dienstverlening, ontmoeting en gastvrijheid. Het is goed vertoeven in Tubbergen, voor zowel inwoners als bezoekers. Dit is in een notendop de visie voor het centrum van Tubbergen, die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. Op 19 april 2023 koos de gemeenteraad om deze visie via het onderstaande centrumplan uit te werken.

Plannen

In het centrumplan zijn twee ontwikkelgebieden: omgeving Raadhuisplein en omgeving Oude Markt. Op deze plekken bouwen we de komende jaren aan een sterk centrum. Daarnaast wordt de openbare ruimte klimaatadaptief, toegankelijk en groen, en uitnodigend tot bewegen. Er is inzicht in de actuele parkeerbehoefte en het evenementenbeleid is herzien.  

Omgeving Raadhuisplein: aan het Raadhuisplein komt een compacte horecaplint met daarboven mogelijkheden voor hotelkamers of appartementen. Verder is rekening gehouden met grondgebonden woningen. 

Omgeving Oude Markt: waar nu de Verdegaalhal staat komt een nieuw gemeentehuis. Daarnaast komt op de percelen waar voorheen Wentrup zat, ruimte voor een volwaardige tweede supermarkt met daarboven appartementen. De parkeerplaats wordt opnieuw ingericht.

Uitwerken in deelprojecten

De centrumontwikkeling wordt gefaseerd gerealiseerd in deelprojecten. Het zuidelijke deel van het horecaplein en de dorpshuiskamers zouden als eerst gerealiseerd kunnen worden. Het centrumplan is gereed met de herinrichting van de openbare ruimte.

In de tussentijd worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat de deelprojecten daadwerkelijk gestart kunnen worden. Ook dit is op de tijdlijn terug te zien. DPO staat voor Distributie Planologisch Onderzoek. Dit onderzoek wordt geactualiseerd zodat we inzicht krijgen in de mogelijkheden voor een tweede supermarkt voor de gemeente Tubbergen. 

Waar het kan, laten we acties gelijk lopen. We bewaken de samenhang tussen de deelprojecten en het gehele centrumgebied. Via de tabbladen hiernaast kunt u eenvoudig wisselen tussen de webpagina's over de deelprojecten.

Op onderstaande overzichtskaart zijn de verschillende projecten ingetekend op een plattegrond van het centrum van Tubbergen. 

Interactieve plattegrond

Ontwikkelgebied Oude Markt

Ontwikkelgebied Raadhuisplein