Supermarkt

Algemeen

De inwoners van Tubbergen willen graag meer ruimte voor supermarkten. Onlangs heeft de PLUS flink uitgebreid. De Aldi heeft ook behoefte aan meer ruimte, maar zit vast op de huidige locatie. Ze willen graag uitbreiden. Een onderzoek genaamd 'Distributie Planologisch Onderzoek' heeft bepaald hoe groot een supermarkt in Tubbergen moet zijn. Omdat we willen dat ook de dorpen rondom Tubbergen voldoende voorzieningen hebben, is er geen ruimte voor een nieuwe supermarkt. In de plannen gaan we ervan uit dat de Aldi gaat verhuizen naar een grotere winkel aan de Oude Markt.

Planning

2024

Actief
Actief
2024 | Start voorbereidingen
Todo
Todo
2024 | Ontwerp klaar

Centrumontwikkeling Tubbergen

Verdere informatie over de ontwikkelingen rondom het centrum van Tubbergen vindt u op de projectpagina.