Overzicht van plannen en projecten

Plannen en projecten

 • Centrumontwikkeling Tubbergen

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Het centrum van Tubbergen wordt herontwikkeld om een levendige en aantrekkelijke kern te creƫren, met ruimte voor dienstverlening, ontmoeting en gastvrijheid, gebaseerd op een visie die in samenspraak met inwoners en ondernemers is opgesteld. Het plan omvat twee ontwikkelingsgebieden: het Raadhuisplein en de omgeving van de Verdegaalhal, waarbij onder andere een compacte horecaplint en een nieuw gemeentehuis worden gerealiseerd. De uitvoering verloopt via deelprojecten, waarvan de eerste fase naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 begint.

 • Vervanging Weemselerbrug Albergen

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  De Weemselerbrug, een belangrijke verkeersroute in de regio Tubbergen, gaat vernieuwd worden. De brug kan momenteel niet meer gebruikt worden door zwaar verkeer, daarom moet de hele brug vervangen worden. Op deze pagina vind je informatie over het project, zoals het ontwerp, de planning en hoe u mee kunt doen.

 • Woonrijp maken nieuwbouwplan 'Hutten 2 Geesteren'

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Nu nagenoeg alle woningen gereed zijn en de bouwactiviteiten zijn voltooid, staat het woonrijp maken van het nieuwbouwplan Hutten 2 gepland voor dit voorjaar. Op 2 april staat er een informatiebijeenkomst gepland.

 • Herinrichting Almeloseweg (Mariaparochie - Harbrinkhoek)

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  In het begin van 2023 is er een onderzoek uitgevoerd naar het benodigde onderhoud van de Almeloseweg (Harbrinkhoek/Mariaparochie). Uit dit onderzoek is gebleken dat voor het asfaltonderhoud niet kan worden volstaan met enkel het vervangen van de deklaag, maar dat er een gedeeltelijke reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Ondanks deze uitdaging hebben we actief gezocht naar (aanvullend) krediet voor het onderhoud en subsidies aangevraagd.

 • Omgevingswet

  Status: In uitvoering
  Publicatiedatum:

  De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

 • Windenergie

  Status: In uitvoering
  Publicatiedatum:

  Gemeente Tubbergen draagt bij aan de landelijke ambities om elektriciteit duurzaam op te wekken. Onder meer met een beleid voor de opwek van windenergie.

 • Fit & Vitaal Tubbergen

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Met het Fit & Vitaal akkoord is de koers bepaald wat wij als inwoners, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Tubbergen belangrijk vinden op het gebied van sporten & bewegen en gezondheid.