Coronavirus

Mijn Dorp 2030

logo_mijndorp2030
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Samenwerken met elkaar, hoe doen we dat binnen de gemeente Tubbergen?

Tubbergen zijn we samen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Samen denken we na, maken we keuzes over de toekomst en werken we aan leefbare kernen.

Tubbergen is een echte plattelandsgemeente, waar het Noaberschap nog altijd een hele belangrijke plaats inneemt. Meedenken, elkaar helpen, samen de schouders eronder, dat zijn de kernwaarden van onze gemeente. Dat geldt ook voor de politiek. De gemeente Tubbergen wil niet van bovenaf regeren, maar samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is én blijft. Ook in de toekomst. Vanuit die gedachte zijn wij in 2015 met ons allen het traject Mijn Dorp 2030 gestart.

Mijn Dorp 2030

Mijn Dorp 2030 is een proces van vallen en opstaan gebleken. Van samen zoeken naar een goede manier van communiceren, samenwerken en kijken naar de toekomst. Binnen Mijn Dorp 2030 is er geen goed of fout, maar gaat het om het leefbaar houden van alle kernen voor jong en oud. Mijn Dorp 2030 is maatwerk en daarom kan het proces in ieder dorp totaal anders uitpakken. Dat maakt het mooi, maar soms ook best lastig.

Voor Mijn Dorp 2030 bestond er geen recept en het bleek ook onmogelijk om dat van tevoren op te stellen. Dus zijn we op een dag gewoon begonnen. Buur(t)mannen en –vrouwen  zijn vanuit het gemeentehuis de dorpen ingetrokken en hebben zich aangesloten bij de inwoners. In de daaropvolgende jaren is elke kern in beweging gekomen. Passend bij het DNA van elk dorp, wordt er inmiddels volop nagedacht, gewikt, gewogen en worden concrete plannen gemaakt.

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Mijn Dorp 2030 is een proces van ons allemaal, waarin iedereen de hoofdrol speelt. Inwoners weten als geen ander wat belangrijk is voor de toekomst van hun dorp. De gemeente denkt mee en samen maken we afspraken wat we gaan doen en wie waarin welke rol heeft. Wanneer je zo met elkaar samenwerkt, past het opstellen van een traditioneel coalitieakkoord daar niet meer bij. Dat is de reden waarom de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft besloten een coalitie te sluiten met alle inwoners: het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen , de gezamenlijke agenda voor de toekomst. Zowel Mijn Dorp 2030 als het Maatschappelijk Akkoord vormen een doorgaand proces. Een zoektocht om met elkaar op een goede manier het juiste te doen voor de toekomst van onze gemeenschap.

 

Meer informatie :

Rolbeschrijving buur(t)man
Mijn Dorp 2030, het verhaal
Inspiratiemagazine Mijn Dorp 2030 Tubbergen / gemeentegids 2018
Themakrant Mijn Dorp 2030, 2017
Folder Mijn Dorp 2030
Film Mijn Dorp 2030

Notulen:

Notulen februari 2017

Hieronder vindt u  pagina’s vanuit de dorpen voor het project Mijn Dorp 2030 voor zover al aanwezig. Deze pagina’s worden door de dorpen onderhouden en zijn ze zelf verantwoordelijk voor:

Voor meer informatie per dorp en om contact op te nemen met de buur(t)man/buur(t)vrouw, kunt u terecht op de sociale kaart.