Over crisisnoodopvang, statushouders en vluchtelingen

Statushouders

Zodra asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, worden zij statushouders genoemd. Uiteindelijk maken deze statushouders deel uit van onze maatschappij. Dat betekent dat ze hier wonen, werken, naar school gaan en een sociaal leven opbouwen.

Gemeenten hebben een wettelijke taak ten aanzien van het huisvesten van statushouders. Het Rijk bepaalt het aantal statushouders die gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouders in hun gemeente en de integratie in de samenleving. De gemeente zet zich samen met Woningstichting Tubbergen in om dit te regelen.

Het aantal statushouders dat vanuit Ter Apel naar gemeente Tubbergen is gekomen, is tot nu toe zeer beperkt. Wij kunnen en willen het COA ontlasten door statushouders naar Tubbergen over te brengen. Daarbij richten wij ons in eerste instantie op onze wettelijke plicht.


Lees meer over statushouders in Tubbergen op www.tubbergen.nl/statushouders

Asielzoekers

Gemeente Tubbergen heeft, net als veel andere gemeenten, begin april 2022 het verzoek gekregen van het COA of wij 150 tot 250 asielzoekers kunnen opvangen in de gemeente Tubbergen. In een gesprek tussen COA en de gemeente heeft het COA twee mogelijke locaties benoemd. Het hotel ’t Elshuys was één van deze locaties.

Wij hebben aangegeven bij het COA, dat wij deze locaties niet geschikt vinden voor deze grootschalige opvang. Bovendien past de opvang van asielzoekers niet binnen het huidige bestemmingsplan en vindt onze gemeente dat de opvang van 150 tot 250 asielzoekers niet in verhouding staat tot het aantal inwoners in onze samenleving. Wel hebben wij het COA aangeboden om versneld statushouders op te vangen om het AZC in Ter Apel te ontlasten. Het COA had begrip voor onze reactie en gaf aan met meerdere gemeenten in gesprek te zijn.

Op 16 augustus 2022 heeft staatssecretaris Eric van der Burg aan de gemeente medegedeeld dat hij het COA opdracht heeft gegeven om het hotel ‘t Elshuys te kopen voor de realisatie van een asielzoekerscentrum voor 150 – 300 asielzoekers. Wij hebben aangegeven onaangenaam verrast te zijn, omdat het COA tot die periode geen formeel verzoek heeft ingediend over de opvang van asielzoekers. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tubbergen, het Rijk en het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal 150 asielzoekers in het voormalige hotel ’t Elshuys in Albergen. Alle bewoners worden in het bestaande gebouw ondergebracht. Daarmee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen.  Lees meer

Vluchtelingen uit Oekraïne

Naast de opvang van statushouders en asielzoekers zijn de 14 Twentse gemeenten gevraagd om gezamenlijk 3600 opvangplekken in 2023 te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Tubbergen wil deze mensen in nood helpen en biedt opvangplekken aan. De gemeente Tubbergen vangt op dit moment Oekraïense vluchtelingen op in Hotel Christian’s (voormalig Hotel Tubbergen). Hotel Christian’s is één van de verblijfslocaties in Twente voor Oekraïense vluchtelingen.

Meer informatie