Statushouders

In Nederland heeft iedereen die asiel aanvraagt recht op opvang. Zodra asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, worden zij statushouders genoemd. Uiteindelijk maken deze statushouders deel uit van onze maatschappij. Dat betekent dat ze hier wonen, werken, naar school gaan en een sociaal leven opbouwen.

Het Rijk bepaalt het aantal statushouders die gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouders in hun gemeente en de integratie in de samenleving.

Statushouders in Tubbergen

De gemeente Tubbergen moet in 2023 ongeveer 59 statushouders plaatsen.

Taakstelling huisvesting statushouders

De Rijksoverheid stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd). De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Meer weten?

Heeft u vragen of blijft u graag op de hoogte over de ontwikkelingen rondom statushouders in de gemeente Tubbergen? Laat het weten via statushouders@tubbergen.nl. Meer weten over statushouders in Nederland? Kijk op ook op de website van de Rijksoverheid over statushouders.