Maximaal 150 bewoners in AZC Albergen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tubbergen, het Rijk en het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal 150 asielzoekers in het voormalige hotel ’t Elshuys in Albergen. Alle bewoners worden in het bestaande gebouw ondergebracht. Daarmee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen. De verwachting is dat in oktober de eerste bewoners in Albergen zullen arriveren.

Op 16 augustus kondigde staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie de komst van een asielzoekerscentrum voor 150 tot 300 asielzoekers aan. Zij zouden worden ondergebracht in hotel ’t Elshuys en in tijdelijke woonunits op het terrein naast het hotel. Die mededeling heeft gezorgd voor veel onrust en boosheid bij direct omwonenden en inwoners van Albergen. “De laatste veertien dagen zijn er veel gesprekken gevoerd met onze inwoners, de gemeenteraad, de staatssecretaris en het COA. Daarbij zijn soms harde woorden gevallen,” aldus burgemeester Wilmien Haverkamp van de gemeente Tubbergen.

Maximaal 150 mensen, geen woonunits

“De afgelopen week hebben we samen met het ministerie en het COA overlegd hoe tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van omwonenden en de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarmee het College van B&W kan instemmen. Zo wordt het maximale aantal bewoners vastgelegd op 150 mensen. Zij worden ondergebracht in het bestaande gebouw en er worden geen extra woonunits bijgeplaatst. Naast het maximale aantal is afgesproken dat ongeveer een derde deel van de bewoners zal bestaan uit mensen die wel een verblijfstatus, maar nog geen definitieve woning hebben.”

Verdere uitwerking in bestuursovereenkomst

Naast de omvang van de opvanglocatie zijn er afspraken gemaakt over een groot aantal andere zaken. De komende weken wordt dit door het COA en de gemeente uitgewerkt. Omwonenden, Dorpsraad Albergen en de inwoners van gemeente Tubbergen kunnen onder andere meedenken over een uitgebreid Veiligheidsplan, een Ontmoetings- en activiteitenplan, het instellen van een begeleidingsgroep waarin de dagelijkse gang van zaken in de opvanglocatie wordt besproken. Daarnaast wordt in de bestuursovereenkomst die de gemeente afsluit met het COA een financiële regeling met het Rijk vastgelegd. Daarin staat dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners geen financieel nadeel ondervinden van de komst van deze opvang. Als blijkt dat opvang in Albergen voor een langere periode niet nodig is, dan treedt het COA als eerste in overleg met de gemeente Tubbergen over de toekomst van het pand. Ook dat wordt opgenomen in de bestuursovereenkomst.

Vooruitkijken en noaberschap

“Een opvanglocatie biedt veel meer dan onderdak alleen. Zo worden asielzoekers geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Of dat nu in Nederland, het land van herkomst of ergens anders is. Er worden programma’s aangeboden en gesprekken gevoerd over het dagelijks leven in en rond het azc en over hun toekomst,” legt burgemeester Haverkamp uit. “Ik weet zeker dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken. Omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen; dat past in het noaberschap waar onze regio bekend om staat.”

Meer weten? Kijk op www.tubbergen.nl/asielzoekers.