Klacht

Algemeen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

Let op. U kunt GEEN zaken over de openbare ruimte via een klacht indienen. Bijvoorbeeld losse stoeptegels, kapotte straatverlichting, onderhoud van het groen, enzovoort. Dit kunt u doorgeven via een melding openbare ruimte.

Een klacht moet gaan over de wijze waarop een medewerker van de gemeente u heeft behandeld.

Klacht doorgeven

Let op! Het indienen van de klacht is een formele klacht tegen (een medewerker van) de gemeente over de wijze waarop u behandeld bent. Lees van tevoren waarover u een klacht kunt indienen.

Klacht digitaal doorgeven met DigiD (te volgen via uw PIP) Klacht digitaal doorgeven zonder DigiD

Over klachten

Klachten moeten gaan over gedragingen van gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Had dat volgens u anders gekund of gemoeten, dan kunt u daar een klacht over indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling. 

Waarover kunt u géén klacht indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u dit laten weten door bezwaar te maken. Hoe dit werkt leest u bij zienswijze, bezwaar en beroep. 
> zienswijze, bezwaar en beroep

Moet de gemeente iets doen in de openbare ruimte (kapot wegdek, lantaarnpaal, zwerfaval ongedierte of achterstallig groenonderhoud)? Heeft u een melding of klacht over een bedrijf in de gemeente? Of heeft u iets gevonden of verloren?  Dit soort zaken kunt u dit doorgeven via een melding op de pagina melding doen. 
> melding doen

Denkt u dat een iemand anders dan de gemeente zich niet aan de wet of regels houdt? En vindt u dat de gemeente hier iets aan moet doen? Hiervoor kun u een handhavingsverzoek indienen. Hoe dat werkt leest u op de pagina handhavingsverzoek. 
> handhavingsverzoek

Heeft klagen zin?

Ja, iedere klacht zien wij als een gratis advies! Als u uw klacht bij ons kenbaar maakt, dan helpt dat ons om onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht is voor ons een kans. Wij vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Ons uitgangspunt is dat uw verhaal altijd gehoord en serieus genomen wordt. Indien wij fouten hebben gemaakt dan bieden wij daarvoor graag onze excuses aan, en nemen wij maatregelen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.

Waar kunt u terecht?

Telefonisch  
U kunt uw klacht of vragen over klachtbehandeling bespreken met onze klachtencoördinator. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0546-628000. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Onze klachtencoördinator gaat dan samen met u op zoek naar een oplossing of ze verwijst u door naar de juiste instantie. 

Digitaal
U kunt uw klacht digitaal kenbaar maken via een van de buttons bovenaan de pagina.

Schriftelijk
Ook kunt u uw klacht ter attentie van de klachtencoördinator per post indienen op het volgende adres: Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Behandeling van de klacht

Wij proberen problemen te voorkomen en indien nodig samen met u op te lossen, op een respectvolle en open manier in een vertrouwelijke sfeer.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij één aanspreekpunt: onze klachtencoördinator. De klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over uw klacht. De klachtencoördinator brengt ook de betrokken medewerker of bestuurder op de hoogte. In eerste instantie zal geprobeerd worden de klacht met de betrokkenen op een informele manier op te lossen. Lukt het niet om de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, dan worden u en de betrokken ambtenaar of bestuurder door de klachtencoördinator uitgenodigd om standpunten toe te lichten tijdens een hoorzitting. Deze hoorzitting wordt voorgezeten door een klachtenbehandelaar. Na de hoorzitting brengt de klachtenbehandelaar advies uit aan het college van B&W. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is (of niet) en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Indien uw klacht wegens wettelijke regelgeving of verstreken termijnen niet in behandeling kan worden genomen, dan krijgt u hier schriftelijk bericht over.

Meer weten?  Wij verwijzen u graag door naar: