Melding openbare ruimte

Meldingen storingen en onvolkomenheden in de openbare ruimte. Is er iets kapot in de openbare ruimte bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Ernstige problemen lossen we zoveel mogelijk snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Melding doen

De voortgang van de behandeling van de klacht of melding die u via DigiD doorgeeft kunt u volgen in uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Meer informatie over PIP vindt u hier.

Wat u moet weten en waar kunt u problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapotte straatverlichting
 • Rondslingerend afval (zwerfvuil)
 • Kapot verkeersbord of -paaltje
 • Slechte staat  Bermen- en Sloten
 • Ongedierte
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels                                                                                       

Ook al staat uw probleem er niet bij, u kunt uw melding digitaal doorgeven. Voor dringende situaties buiten kantooruren kunt u de wacht- en storingsdienst van NOABERKRACHT Dinkelland – Tubbergen  bellen (06) 54 97 59 91

Hieronder kunt u uw melding doorgeven.

Melding doen

 

 

Melding openbare straatverlichting

Vanaf heden kunt u storingen aan de openbare verlichting rechtstreeks melden bij onze verlichtingsaannemer Ziut. Hiervoor is een portal ingericht waar op straat/plaats nivo wordt ingezoomd op de kaart. Lees hier  hoe dit in zijn werk gaat. 

Melding storing openbare verlichting

 

Melding verstopping riool

Riool verstopt? Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het direct bij de gemeente. Wij herstellen de verstopping.

Wat u moet weten?
Controleert u eerst of er water staat in de put. Staat er geen water in de controleput? Laat dan vanuit uw woning water wegstromen, zet bijvoorbeeld een kraan open. De put vindt u meestal op de grens van uw terrein, ongeveer 60 centimeter onder de grond. Op de bouwtekening van uw woning staat vaak aangegeven waar het precies zit. De gemeente kan u dit eventueel ook vertellen. Bij het hebben van een aansluiting op het drukrioolsysteem kunt bij een storing ook melding maken bij de gemeente.

Als het water niet bij de controleput komt, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt dan zelf de kosten
Als er water in de controleput blijft staan, is het gemeentelijk deel verstopt.  Ook  bij het branden van de rode lamp op het drukrioolgemaal is er sprake van een storing. Bel dan in beide gevallen de gemeente op (0546-628000). Buiten kantooruren kunt u de rioolstoringsdienst Noaberkracht  Dinkelland Tubbergen bellen op het nummer  (06) 54 93 38 82, bgg 06-51290264

Kosten
Als de controleput in het gemeentedeel verstopt is:

 • Hebt u de verstopping niet veroorzaakt, dan betaalt u niets. U kunt voor eventuele schade een schadeclaim indienen.
 • Hebt u de verstopping in het gemeentedeel of in het pompgemaal zelf veroorzaakt? Dan betaalt u de kosten voor het ontstoppen c.q reparatie.