Openbare raadsvergadering asielzoekerscentrum gemeente Tubbergen op 23 augustus 2022

De gemeente Tubbergen bevindt zich in een unieke situatie. Het Rijk maakt voor het eerst in de geschiedenis gebruik van de bevoegdheid om een locatie aan te wijzen voor een asielzoekerscentrum. Daarmee passeert het Rijk het College van B&W en de democratisch gekozen gemeenteraad. Dat roept veel vragen op bij inwoners en ook bij de gemeente Tubbergen. Daarom heeft de gemeente Tubbergen de staatssecretaris uitgenodigd om tijdens een openbare raadsvergadering zijn voornemen en de handelwijze toe te lichten en in gesprek te gaan.

Het gemeentebestuur stelt het op prijs dat de staatssecretaris snel gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging. De openbare raadsvergadering vindt plaats op 23 augustus 2022. Betrokken inwoners kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Zij kunnen zich melden via griffie@tubbergen.nl. Dit is mogelijk  tot dinsdag 23 augustus 12.00 uur onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De openbare raadsvergadering is te volgen via https://bestuur.tubbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Tubbergen/2022/23-augustus/18:00 

De komende dagen gebruikt het bestuur om in gesprek te blijven met de inwoners, informatie in te winnen en zich te laten adviseren.

Kijk voor meer informatie op tubbergen.nl/asielzoekers