Asielzoekers

In Nederland heeft iedereen die asiel aanvraagt, recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Het COA vraagt de gemeenten in Nederland om vluchtelingen op te vangen, omdat de locatie in Ter Apel niet meer toereikend is. Daarbij gaat het ook om 15.000 statushouders die nog geen mogelijkheid hebben om te integreren in de samenleving, terwijl zij wel een verblijfsvergunning hebben. 

Gemeente Tubbergen is gastvrij en wil graag meedenken over de opvang om Ter Apel te ontlasten. Dat moet in verhouding staan tot onze eigen samenleving. En, er moet natuurlijk ruimte zijn om hen op humane wijze (tijdelijke) huisvesting te bieden. Wat wil en kan gemeente Tubbergen doen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan deze webpagina in de gaten. Of neem contact op via asielzoekers@tubbergen.nl.

Het COA is op locatie ’t Elshuys 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op: 06 - 25 51 24 71. Dit telefoonnummer is al in gebruik, ook al vindt er nog geen opvang plaats.