Minima regelingen en Bijzondere bijstand

Algemeen

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u daarvoor misschien bijzondere bijstand krijgen of extra geld vanuit een minimaregeling van de gemeente.

U kunt als inwoner van gemeente Tubbergen de aanvraagformulieren vinden onderaan deze pagina. Vul het aanvraagformulier in en mail of stuur het per post naar de gemeente Tubbergen.

Wat moet u weten

Wilt u een aanvraag minimabeleid of bijzondere bijstand indienen? Ga dan naar de bijlage 'Aanvraagformulier Verordening bevordering Participatie minima 2017' of 'Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere bijstand' onderaan deze pagina

Vul het aanvraagformulier in en mail het naar werkeninkomen@noaberkracht.nl of stuur het per post naar gemeente Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. U kunt het aanvraagformulier ook in de blauwe brievenbus van Schakel deponeren. Deze is te vinden in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 te Tubbergen.

Heeft u vragen dan kunt u bellen met Schakel, bereikbaar via telefoonnummer 0546-628701. Schakel is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.

  • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die u door bijzondere omstandigheden moet maken
  • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
  • De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten hebt die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand

Aanvragen bij de gemeenten

De gemeente neemt binnen 8 weken nadat u een volledige aanvraag bijzondere bijstand hebt ingediend een besluit. U krijgt daarover een brief met het antwoord.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Welke minima regelingen zijn er?

De minimaregelingen zijn bedoeld om u (en uw eventuele kinderen) in staat te stellen mee te doen in de maatschappij als u zelf onvoldoende middelen heeft om dat te doen. De volgende minimaregelingen zijn er:

Bijdrage om mee te doen

Kindpakketten:
Naast stichting Leergeld kennen we in Tubbergen ook de kindpakketten. Er is een meedoenpakket en een schoolpakket. Het meedoenpakket is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en bestaat uit: een financiƫle bijdrage om uw kind mee te laten doen met allerlei activiteiten. Het schoolpakket is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en is een bijdrage voor de zaken die uw kind nodig heeft voor school.

Voor meer informatie of het aanvragen van een kindpakket kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen via het telefoonnummer 085-0479 400 of per mail: armoedepreventie@swtd.nl. Kijk ook op www.swtd.nl voor meer informatie.

Daarnaast zijn er een aantal landelijke regelingen

  • Heffingskortingen op betaalde belasting
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget)

Vragen

Voor meer informatie of eventuele vragen over de aanvraag kunt u op contact opnemen met Schakel Tubbergen:

  • Bellen: 0546-628701
  • Mailen: werkeninkomen@noaberkracht.nl
  • Langskomen: Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur
  • Bij de balie van Schakel Tubbergen. Raadhuisplein 1 Tubbergen