Coronavirus

Minima regelingen en Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u daarvoor misschien bijzondere bijstand krijgen of extra geld vanuit een minimaregeling van de gemeente.

Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met Schakel Tubbergen.  

 • Bellen: 0546-628701
 • Mailen: werkeninkomen@noaberkracht.nl
 • Langskomen: Elke werkdag van 9 tot 12
  Bij de balie van Schakel Tubbergen. Raadhuisplein 1 Tubbergen

Wat u moet weten

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

 • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die u door bijzondere omstandigheden moet maken
 • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
 • De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten hebt die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand

 

Aanvragen bij de gemeente

De gemeente neemt binnen 8 weken nadat u een volledige aanvraag bijzondere bijstand hebt ingediend een besluit. U krijgt daarover een brief met het antwoord.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

 

 

Welke minima regelingen zijn er?

De minimaregelingen zijn bedoeld om u (en uw eventuele kinderen) in staat te stellen mee te doen in de maatschappij als u zelf onvoldoende middelen heeft om dat te doen. De volgende minimaregelingen zijn er:

Kindpakketten:

Naast Stichting Leergeld Tubbergen kennen we in Tubbergen ook de kindpakketten. Er is een meedoenpakket en een schoolpakket. Het meedoenpakket is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en bestaat uit: een financiële bijdrage om uw kind mee te laten doen met allerlei activiteiten. Het schoolpakket is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en is een bijdrage voor de zaken die uw kind nodig heeft voor school.

Voor meer informatie of het aanvragen van een kindpakket kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen via het telefoonnummer 085-0479 400 of per mail: armoedepreventie@swtd.nl. Kijk ook op www.swtd.nl voor meer informatie.

 

Daarnaast zijn er een aantal landelijke regelingen

 • Heffingskortingen op betaalde belasting
 • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget)

 

Meer informatie vindt u op: