Kwijtschelding

Algemeen

Kwijtschelding

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan het bedrag of een deel daarvan niet te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie. Meer informatie vindt u in de normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2024, dit document vindt u onder downloads. Het normbedrag is het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan (gas, water, elektriciteit, kleding, telefoon, ect.)

Heeft u:

 • Een minimuminkomen?
 • Geen eigen woning met overwaarde?
 • Geen voertuig dat meer waard is dan € 3.350?
 • De aanslag nog niet betaald, of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen. Vraag de kwijtschelding online aan via bovenstaande knop. Houd de inloggegevens van uw DigiD bij de hand.

Liever een aanvraagformulier op papier? Dit is mogelijk door te bellen naar 0546-628000. Vraag naar de invorderingsambtenaar.

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor:
 • Afvalstoffenheffing (basistarief);
 • Rioolheffing;
 • Onroerendezaakbelastingen.

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • u en/of uw partner een bedrijf hebt of zelfstandig een beroep uitoefent;
 • u en/of uw partner beschikt over voldoende betalingscapaciteit (Dit is uw besteedbaar inkomen – het voor u geldende normbedrag);
 • u en/of uw partner in het bezit bent van een auto met een waarde van meer dan € 2.269;
 • u en/of uw partner overwaarde heeft op uw eigen woning. Dit betekent dat de WOZ-waarde van uw woning is hoger dan uw hypotheekschuld;
 • u en/of uw partner vermogen heeft op bank- en/of spaarrekeningen dat hoger is dan het voor u geldende normbedrag  (kosten van bestaan).

Als u geen recht hebt op kwijtschelding, kan de gemeente u toch helpen. Mocht u de aanslag binnen het termijn niet kunnen betalen, neem dan altijd contact met ons op. U kunt dan een betalingsregeling treffen.

Vanaf 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening wordt gehouden met uw medebewoners ouder dan 21 jaar die een eigen inkomen hebben. Zij worden  kostendelers genoemd. Naar mate er meer kosten delende medebewoners zijn wordt de kwijtscheldingnorm lager. De hoogte van het inkomen van de kostendelers en de soort relatie die u met de kostendeler heeft zijn niet van belang. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Wij streven ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit te nemen. Als er bij de beoordeling nog aanvullende informatie nodig is, krijgt u hierover een brief. Zorg dat u deze brief binnen 14 dagen beantwoord, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.

U kunt kwijtschelding aanvragen. Hiervoor moet u bewijsstukken meesturen. Zorg ervoor dat u de benodigde stukken alvast digitaal verzamelt. De meest voorkomen stukken zijn:

 • Kopie laatste bankafschrift met saldo van u en van uw eventuele partner
 • Kopie meest actuele inkomstenspecificatie van u en van uw eventuele partner
 • Kopie van de laatste huurspecificatie (voor en achterkant)
 • Kopie kentekenbewijs
 • Kopie meest actuele beschikking van de Toeslagen
 • Kopie meest actuele polisblad zorgverzekering