Gesprek windlocaties

Eind november zijn door een verfijning van de zoekgebieden mogelijke locaties voor windturbines in de gemeente Tubbergen bekend geworden. De bijbehorende inloopavonden zijn toen in verband met corona afgelast. We willen de verfijning van de kaarten graag alsnog toelichten, vragen beantwoorden en met betrokkenen in gesprek. Per zoekgebied organiseren we daarom een dag lang kleinschalige gespreksrondes.

Als u hieronder op een datum klikt, komt u op het aanmeldformulier voor de gesprekken voor dat zoekgebied. Let op, per zoekgebied is een aparte datum gereserveerd. U kunt op het formulier een tijdstip kiezen en u persoonlijk aanmelden. Tot 16.30 uur zijn het fysieke bijeenkomsten tot en met 10 personen. ‘s Avonds zijn het digitale bijeenkomsten tot en met 15 personen.

Als een gesprek is volgeboekt, verdwijnt deze uit het overzicht. Ziet u geen geschikt tijdstip meer? Kies dan de laatste optie ‘Ik kan niet aanwezig zijn en hoor graag andere mogelijkheden’. Mocht u er digitaal niet uitkomen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op (0546) 628000.

Aanmelden

  • 14 december - Zoekgebied  Langeveen/Manderveen
  • 15 december - Zoekgebied  Geesteren/Weitemanslanden
  • 16 december - Zoekgebied  Albergen       
  • (De gesprekken zijn geweest, u kunt zich niet meer aanmelden)                 


Over de bijeenkomsten
Als u zich aanmeldt voor een fysieke bijeenkomst, dan houden wij ons aan de coronamaatregelen. Dat betekent dat u om een QR code en ID-bewijs wordt gevraagd en dat u een mondkapje moet dragen. Binnen houden we 1,5 meter afstand. Als u zich aanmeldt voor een digitale bijeenkomst, ontvangt u uiterlijk een dag voor de bijeenkomst per e-mail een link naar het overleg.

Over de zoekgebieden
In de gemeente Tubbergen is een concept windbeleid met 3 zoekgebieden waar mogelijk windturbines kunnen komen. Zoekgebied Langeveen/Manderveen, zoekgebied Geesteren/Weitemanslanden en zoekgebied Albergen hebben elk een verfijnde kaart. De verfijning betekent dat de nu bekende technische en wettelijke voorwaarden, de landschappelijke beperkingen en beperkende voorwaarden uit het concept windbeleid zijn ingevuld. Daardoor is zichtbaar waar - volgens het concept windbeleid en de nu bekende regelgeving – wel of geen windturbines zouden kunnen komen. De grondeigenaren van de mogelijke locaties hebben wij hierover geïnformeerd.

Nog geen vastgesteld beleid
Zoals gezegd, is ons windbeleid nog in concept. De gemeenteraad wil hier in de zomer van 2022 een besluit over nemen. Onderweg daarnaartoe volgen we de Routekaart Wind en Zon. Daarin worden een aantal stappen genomen waar ook informatie-uitwisseling en dialoog met inwoners bij hoort. De verfijning van de zoekgebieden is een eerste stap in deze Routekaart.

Wat betekent de verfijning?
De verfijnde kaarten laten zien wat mogelijke locaties zijn volgens de nu bekende informatie. Maar dat betekent nog niet dat daar ook echt windturbines gaan komen. Daarvoor moet eerst het concept windbeleid worden vastgesteld. Mocht tussen nu en dan de landelijke wet- en regelgeving aangepast worden, dan zal hier rekening mee gehouden worden. Pas als het windbeleid is vastgesteld, kan de gemeente plannen voor windturbines in behandeling nemen. Hoe haalbaar zo’n plan op de verschillende locaties is, is niet door de gemeente onderzocht. Wij verwachten dat een aantal locaties in de zoekgebieden die nu nog ‘wit’ zijn, dan ook zullen afvallen. Sommige gebieden zijn te klein om windturbines te clusteren, maar ook economische haalbaarheid, het ontbreken van draagvlak van betrokkenen of het ontbreken van een geschikte infrastructuur kunnen daarvoor redenen zijn. Voordat een plan voor een windturbine wordt ingediend, zal dat door initiatiefnemers voor elke locatie eerst onderzocht moeten worden.

Meer informatie
Het concept windbeleid van Noordoost Twente met de zoekgebieden kunt u hier bekijken. Op onze website kunt u ook meer lezen over het beleid duurzaamheid van de gemeente. Mocht u over het concept windbeleid vragen hebben, neemt u dan contact op met onze coördinator duurzaamheid, Hanneke Nijland op h.nijland@noaberkracht.nl of telefoon 06 386 785 26.