Coronavirus

Informatie zoekgebied Geesteren-Weitemanslanden

Publicatiedatum: 
22 nov 2021

Maandag 22 november is de bijeenkomst voor mogelijke zoeklocaties voor windturbines in het zoekgebied Geesteren-Weitemanslanden afgelast. Dit vanwege de oplopende coronabesmettingen. Helaas kunnen we u dan niet persoonlijk te woord staan. Wel willen we open zijn over de informatie waar we met u over in gesprek hadden gewild. Daarom delen we hier de presentatie die we hadden voorbereid en de verfijnde kaart van zoekgebied Geesteren-Weitemanslanden.

Presentatie mogelijke zoeklocaties Geesteren-Weitemanslanden
Kaart mogelijke zoeklocaties Geesteren-Weitemanslanden

Informatie over de 3 zoekgebieden
Per zoekgebied in de gemeente Tubbergen hadden we een avond gepland om een verfijnde kaart van het zoekgebied te laten zien. Deze bijeenkomsten zijn alle drie niet doorgegaan. De verfijning houdt in dat we de aangegeven cirkels van de zoekgebieden verder invullen met de nu bekende technische en wettelijke beperkingen, landschappelijke beperkingen en alle beperkende voorwaarden uit het concept windbeleid. Als al deze beperkingen zijn ingevuld, is zichtbaar waar - volgens het concept windbeleid en de nu bekende regelgeving - windturbines zouden kunnen komen. De kaveleigenaren van deze mogelijke locaties hebben wij hier al persoonlijk over gesproken. De informatie van de avond in Langeveen-Manderveen-Mander en in Albergen is al eerder op onze website gepubliceerd.

Hoe nu verder?
De verfijning van de zoekgebieden komt voort uit de routekaart Wind en Zon. De gemeenteraad van Tubbergen heeft in september ingestemd met deze routekaart. Hierin worden een aantal stappen doorlopen op weg naar een definitief beleid op windenergie en zonnevelden in de zomer van 2022. Daar hoort in onze optiek een open informatie-uitwisseling en dialoog met inwoners bij. Op een ander moment zullen wij daarom opnieuw bijeenkomsten in de zoekgebieden gaan organiseren. Zodra we weten wanneer en hoe we dat gaan doen, zullen we dit bekend maken.  Wat ons betreft het liefst fysiek.

Nog even over de kaart
De verfijnde kaart die u in de bijlage vindt is een eerste indicatie van mogelijke locaties binnen het zoekgebied volgens de nu bekende informatie. Maar dat betekent niet perse dat daar windturbines gaan komen. Ten eerste is het concept windbeleid nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen. Dat is gepland in de zomer van 2022. Mocht tussen nu en dan de wet- en regelgeving aangepast worden, dan zal hier rekening mee gehouden worden. Pas nadat dit beleid er is en de ‘spelregels’ bekend zijn, kan de gemeente aanvragen voor windturbines in behandeling nemen. Hoe haalbaar zo’n plan op de verschillende locaties is, is niet door de gemeente onderzocht. Wij verwachten dat een aantal locaties in de zoekgebieden die nu nog ‘wit’ zijn, dan ook zullen afvallen. Sommige gebieden zijn te klein om windturbines te clusteren, maar ook economische haalbaarheid, het ontbreken van draagvlak van betrokkenen of het ontbreken van een geschikte infrastructuur kunnen daarvoor redenen zijn.

Meer informatie
Het concept windbeleid van Noordoost Twente met de zoekgebieden kunt u hier bekijken. Op onze website kunt u ook meer lezen over het beleid duurzaamheid van de gemeente.
Mocht u over het concept windbeleid vragen hebben, neemt u dan contact op met onze coördinator duurzaamheid, Hanneke Nijland op h.nijland@noaberkracht.nl of telefoon 06 386 785 26.