Wat gebeurt er als u bomen kapt of voor meer dan 20% snoeit zonder vergunning?

Voor het kappen van bomen is in de meeste gevallen een vergunning nodig. Ook voor het snoeien van meer dan 20% van de boomkroon of het wortelgestel heeft u een vergunning nodig! Helaas komt het nog vaak voor dat dit gebeurt zonder vergunning.

Controleer of een omgevingsvergunning nodig is

Of een vergunning vereist is voor het vellen van een houtopstand, hangt af van verschillende omstandigheden. In de Kapverordening staat wanneer u wel en geen vergunning nodig heeft. Controleer altijd of een vergunning nodig is, voordat een boom wordt gekapt. Doe de vergunningcheck op www.omgevingswet.overheid.nl

Wat doen wij als zonder vergunning wordt gekapt?

Als we constateren dat er bomen zijn gekapt zonder vergunning, wordt er gehandhaafd. Dit kan betekenen dat we eisen dat er nieuwe bomen worden geplant, meestal op dezelfde plek. Dit noemen we een herplantplicht. Om ervoor te zorgen dat er wordt herplant, leggen we ook een dwangsom op. Dit betekent dat je een geldbedrag moet betalen als de nieuwe bomen niet op tijd zijn geplant.

Kunt u ook een boete krijgen?

Naast het opleggen van een herplantplicht en een dwangsom, kan de politie ook een boete geven. Die boete komt er dus bij, het vervangt niet de verplichting voor nieuwe bomen en de dwangsom.