Vragen en antwoorden gespreksrondes verfijning zoekgebieden windlocaties Albergen, Geesteren en Langeveen-Manderveen

Op 14, 15 en 16 december 2021 zijn gespreksrondes voor de verfijnde zoekgebieden voor windlocaties georganiseerd. Op deze dagen zijn overdag en ’s avonds per zoekgebied meerdere gesprekken geweest. Het doel was informeel met betrokkenen in gesprek te gaan, vragen te kunnen stellen en zorgen te delen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht, waren heel divers van aard en zijn niet genotuleerd. Daarbij is wel afgesproken dat vragen die niet ter plekke beantwoord konden worden, zouden worden nagezonden aan de deelnemers van de gespreksrondes.

Deze vragen en antwoorden, aangevuld met vragen die vaak gesteld werden, zijn nu per thema gebundeld in onderstaande bijlage:

Vragen en antwoorden gespreksrondes verfijnde zoekgebieden