Tubbergen vraagt provincie Overijssel om aanvragen projecten voor windenergie niet in behandeling te nemen

Gemeente Tubbergen heeft de provincie Overijssel gevraagd of zij aanvragen voor de realisatie van windturbines niet in behandeling wil nemen tot het windbeleid in de gemeente is vastgesteld. De gemeente streeft er naar dat begin 2023 beleid kan worden vastgesteld om de duurzame opwek van elektriciteit via windenergie mogelijk te maken.

Op dit moment kunnen projectontwikkelaars, die kansen zien om windparken te ontwikkelen, principeverzoeken indienen bij het bevoegd gezag. Bij windparken van meer dan 5 MW is dit de provincie Overijssel.

Met dit verzoek wil de gemeente zorgen dat het proces om te komen tot het windbeleid zorgvuldig wordt doorlopen. Daarbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke acceptatie, behoud van ruimtelijke kwaliteit en kosten.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en meld je aan voor de nieuwsbrief via duurzaam@tubbergen.nl.

Lees meer in de brief aan Gedeputeerde Staten: Verzoek afhandeling aanvragen realisatie energieprojecten na vaststelling windbeleid.