Tubbergen stelt besluit over beleid wind en zonnevelden uit

Een aantal stappen in de Routekaart zijn wel al gezet, zoals een verfijning/verdieping van de zoekgebieden voor wind. Betrokken inwoners en grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd en de verfijnde kaarten zijn op de website van de gemeenten geplaats. Eind 2021 zijn er bijeenkomsten met inwoners geweest om hierover in gesprek te gaan en vragen te kunnen stellen. In diezelfde periode speelden buiten de gemeente ook een aantal ontwikkelingen op windenergie:

  • In de routekaart staat dat we de uitkomsten van een RIVM-onderzoek naar geluid en gezondheid van omwonenden van bestaande windmolens willen meewegen in ons beleid. Het rapport hierover werd in 2021 verwacht, maar het RIVM heeft nu aangegeven dat het pas wordt afgerond in juni/juli 2022.
  • In december bleek uit het nieuwe regeerakkoord dat er vaste afstandsnormen komen voor wind op land. Wanneer deze komen is nu nog niet bekend.
  • Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State (30 juni 2021) moet de wet worden aangepast op nieuwe normen (geluid, slagschaduw, externe veiligheid). Hiervoor is in december 2021 een procedure met onderzoek gestart (Plan-mer). Dit zal medio 2022 gereed zijn, waarna nieuwe normen kunnen worden opgesteld.
     

De uitkomsten van deze drie punten zijn belangrijke input voor het windbeleid. Dat horen we ook terug in gesprekken met inwoners. Daar komen vaak vragen en zorgen over gezondheid, afstandsnormen, geluid, slagschaduw en veiligheid naar voren. De gemeente neemt die signalen ter harte en vindt het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Voordat er besluiten genomen worden over het  windbeleid en evaluatie van het zonneveldenbeleid, zal eerst de informatie uit de genoemde punten boven tafel moeten komen. Dat lukt niet met de eerder vastgestelde planning. Daarom wordt de besluitvorming uitgesteld.

Zodra de informatie uit het RIVM-onderzoek, de afstandsnormen en de Plan-mer bekend zijn, kunnen weer volgende stappen worden gezet. Dan kan het concept windbeleid worden aangepast op alle informatie, kunnen de eerder ingediende zienswijzen behandeld worden en kan het windbeleid voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Zodra hier meer over bekend is, zullen de inwoners in de zoekgebieden hier ook weer over geïnformeerd worden.