Toeristenbelasting

Belastingplicht

De aanslag

Eens per jaar ontvangt diegene, die gelegenheid biedt tot verblijf (exploitant), een aanslag toeristenbelasting. Deze is bevoegd om de belasting te verhalen op de verblijfhouder. Ook als de belasting niet wordt doorberekend, is diegene die gelegenheid biedt tot verblijf toch verplicht om het bedrag van de belasting aan de gemeente te betalen.

Als u tegen betaling een overnachtingsplaats aanbiedt, moet u toeristenbelasting betalen. Hoe meer toeristen er in een gemeente zijn, hoe meer kosten de gemeente maakt. Bijvoorbeeld om straten schoon te maken en wegen te onderhouden. De gemeente gebruikt de inkomsten uit de toeristenbelasting om die extra kosten te betalen.

Wie moet betalen

Degene die de overnachtingsplek aanbiedt moet betalen. Bijvoorbeeld de eigenaar van een hotel, camping, pension of bed & breakfast. Als aanbieder mag u de belasting doorberekenen aan uw gasten.

Registratie

Aanbieders van overnachtingen zijn wettelijk verplicht een nachtregistratie bij te houden. De politie mag deze overnachtingsgegevens opvragen om:

- gevaar te voorkomen;

- te gebruiken voor een opsporingsonderzoek naar vermiste personen of slachtoffers.

Ook de gemeente mag van deze gegevens gebruik maken voor de heffing van de toeristenbelasting.

Digitaal aangifte doen

Tarieven en formulieren

Het tarief wordt berekend per persoon per overnachting:

 2024
Tariefgroep 1:
het tarief bedraagt per persoon, per overnachting
€1,05
Tariefgroep 2:
In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien er wordt overnacht in mobiele kampeeronderkomens, groepsaccommodaties of niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, per nacht
€0,70
Tariefgroep 3:
Het forfaitaire tarief, vul bij "geef het aantal overnachtingen op" het aantal onderkomens in
 

Bezwaar

De aanslag is met uiterste zorgvuldigheid vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de aanslag klopt. Wij vragen u om eerst kennis te nemen van uw eigen aanslag en/of nadere informatie op te vragen. Bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.

Bezwaar kan aangetekend worden:

  • wanneer niet het juiste tarief is berekend en/of
  • wanneer het aantal overnachtingen niet juist is.