Coronavirus

Toeristenbelasting

Belastingplicht

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door niet-inwoners van de gemeente wordt toeristenbelasting geheven. De naam toeristenbelasting wekt ten onrechte de indruk dat de belasting alleen van toeristen kan worden geheven. Ook overnachtingen voor andere doeleinden dan toeristisch verblijf worden in de heffing betrokken.

De aanslag

Eens per jaar ontvangt diegene, die gelegenheid biedt tot verblijf (exploitant), een aanslag toeristenbelasting. Deze is bevoegd om de belasting te verhalen op de verblijfhouder. Ook als de belasting niet wordt doorberekend, is diegene die gelegenheid biedt tot verblijf toch verplicht om het bedrag van de belasting aan de gemeente te betalen.

 

 

Tarieven en formulieren

Het tarief wordt berekend per persoon per overnachting:

  • het tarief bedraagt per persoon, per overnachting € 1,05
  • in afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien er wordt overnacht in mobiele kampeeronderkomens, groepsaccommodaties of niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, per nacht € 0,70

 

Bezwaar

Bezwaar kan aangetekend worden:

  • wanneer niet het juiste tarief is berekend en/of
  • wanneer het aantal overnachtingen niet juist is.

 

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.