Spreekuren voor agrariërs in Noordoost Twente

Agrariërs in Noordoost Twente kunnen inloopspreekuren bezoeken in het kader van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Elke donderdag, van 14:00 uur tot 16:00 uur, kunnen agrariërs in gesprek op locaties in Rossum, Vasse en de Lutte. Tijdens deze spreekuren kunt u vertrouwelijk vragen stellen over het PPLG en gerelateerde onderwerpen.

De eerste ervaringen tonen aan dat er veel animo is voor deze spreekuren. Om teleurstellingen en lange wachttijden te voorkomen, verzoeken we belangstellenden om zich vooraf aan te melden. Door u aan te melden via deze link, ziet u de beschikbare data, tijdstippen en locaties en meldt u zich aan.

De spreekuren lopen tot aan de zomer. Na deze periode evalueren we of ze aan de informatiebehoeften voldoen en of we ze voortzetten.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten tijdens een van onze spreekuren. We staan klaar om met u in gesprek te gaan.

Gebiedsteam Noordoost-Twente

gganoordoostwente@overijssel.nl