Coronavirus

Ruimtelijke Plannen

Algemene informatie

Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin staat hoe gronden en de gebouwen mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd of verbouwd. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, de regels en de verbeelding. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Raadplegen

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer 

Verzoek indienen

Wanneer u een bouwplan heeft wat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Bouwen of verbouwen

Wanneer u een bouwplan heeft wat wel past in het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen nog wel een omgevingsvergunning nodig.

Ter inzage

U kunt bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die op dit moment ter inzage liggen inzien. 

Ter inzage

Wanneer de gemeente een ruimtelijk plan opstelt, herziet, of wijzigt wordt dit bekendgemaakt op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl, het Gemeenteblad en in het plaatselijke huis-aan-huisblad. 

Als u het niet eens bent met een plan kunt u hier op reageren. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.nl. Het op tijd indienen van een reactie is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen goed in de gaten. 

Hieronder kunt u de ruimtelijke plannen inzien die op dit moment ter inzage liggen.

U kunt alle plannen digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan met behulp van het adres of met het planidentificatienummer (dit nummer vult u in bij de zoekoptie 'plannaam of -nummer').

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Ikinkstraat 5 Reutum - Oosteriksweg 20 RvR” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPIKSTR5OOSWG20-OW01

Gemeente Tubbergen - Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Zoekeweg 17 Reutum”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPZOEKEWEG17-OW01

Gemeente Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPESWG5FLVLDWG9-VG01

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPOLDENZLSEW84-VG01

Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.ALBBPZENDERSEWEG42-VG01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Schollinksweg 16 Geesteren”
Ter inzage vanaf 31 maart 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPSCHOLLINKWG16-VG01

Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 141t”
Ter inzage vanaf 7 april 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPHARDWEG141-OW01

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Voortsweg Ong - Oldenzaalseweg 75 RvR” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Ter inzage vanaf 21 april 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPVWEGOZWEG75-ON01

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Klösseweg 13 Harbrinkhoek”
Ter inzage vanaf 21 april 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPKLOSSEWEG13-OW01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 228 Fleringen”
Ter inzage vanaf 21 april 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPOOTMWEG228-VG01

Ontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Glashoes” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Glashoes Tubbergen”
Ter inzage vanaf 5 mei 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.TUBBPGLASHOES-OW01

Ontwerpbestemmingsplan- “Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2 en Kapsweg 46”
Ter inzage vanaf 12 mei 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPDELMAW14-OW01

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 63 Tubbergen” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Buitengebied, Hardenbergerweg 63 Tubbergen”
Ter inzage vanaf 19 mei 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPHARDENBERGW63-OW01

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren”
Ter inzage vanaf 2 juni 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBPGRAV16VEEN24-VG01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Zoekeweg 17 Reutum”
Ter inzage vanaf 2 juni 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPZOEKEWEG17-VG01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 141t”
Ter inzage vanaf 16 juni 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIWPHARDWEG141-VG01

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Fietspad Manderveen-Tubbergen”
Ter inzage vanaf 23 juni 2021 gedurende 6 weken
Planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.BUIBFIETSPADMT-VG01

Verzoek indienen

Wanneer u een plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een principeverzoek indienen. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Uiteindelijk kan het bevoegd gezag altijd anders besluiten dan in het principeverzoek is uitgesproken. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Hieronder vindt u de benodigde informatie en aanvraagformulieren voor het indienen van een verzoek.

Principeverzoek

 • Wanneer indienen?

Wanneer na overleg met een accountmanager van de afdeling WABO gebleken is dat u een plan heeft wat niet past binnen het geldende bestemmingsplan of de vastomlijnde afwijkingskaders.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier principeverzoek, een uitgebreide omschrijving  van de plannen,  een onderbouwing van de plannen en een situatietekening.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 8 weken.

Bestemmingsplanprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een bestemmingsplanprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier bestemmingsplanprocedure en een bestemmingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 26 weken.

Wijzigingsprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een wijzigingsprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier wijzigingsprocedure en een wijzigingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 20 weken.