Provincie Overijssel staat mogelijkheid voor windturbines toe in Noordoost-Twente

Provinciale Staten biedt in Noordoost-Twente de mogelijkheid om windturbines toe te staan, binnen de zoekgebieden die door de gemeenten zijn aangewezen. De Provincie heeft dit op 27 januari 2021 besloten. In de geactualiseerde Omgevingsverordening van 2022 is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor deze zoekgebieden in de aanwijzing van dit Nationale Landschap als uitsluitingsgebied windenergie. Daarbij blijven de overige provinciale randvoorwaarden voor het oprichten van windturbines gelden, zoals de randvoorwaarden die vanuit ruimtelijke kwaliteit worden gesteld.

Hoe zijn de zoekgebieden tot stand gekomen?

Noordoost Twente is aangemerkt als Nationaal Landschap. De provincie heeft in afstemming met de gemeenten in 2020/2021 bepaald dat zoekgebieden aan de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente mogelijk zijn. Daarbinnen zijn de zoekgebieden uitgesloten. Dit is bevestigd in het besluit van Provinciale Staten van 27 januari 2021. Bij de actualisatie van de Provinciale Omgevingsverordening in november 2022 is een uitzonderingsbepaling opgenomen in de aanwijzing van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Dit maakt het mogelijk om windturbines toe te staan binnen de zoekgebieden die door de NOT-gemeenten zijn aangewezen. Hierdoor liggen de zoekgebieden aan de rand van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

In dit besluit verwijzen Provinciale Staten naar de zoekgebieden die door de NOT-gemeenten zijn aangewezen in het concept windbeleid. Deze zoekgebieden zijn gemarkeerd met rode stippellijnen en waren opgenomen in het concept windbeleid Noordoost Twente (2020).

Vervolgens is op basis van een landschappelijke analyse bepaald waar windturbines mogelijk zijn in Tubbergen. De zoekgebieden m.b.t. de landschapstypes zijn gebaseerd op een rapport van H+N+S:

'Herdefiniƫren grens nationaal landschap' (PDF - 3MB)

Via deze link naar de vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2021 vindt u meer informatie over het voorstel dat is aangenomen (punt 11) en de bijbehorende documenten.