Prestatieafspraken Woningstichting Tubbergen

De gemeente Tubbergen, Woningstichting Tubbergen en de Huurdersvereniging slaan handen ineen om het wonen in de gemeente nog beter te maken. Onlangs zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van het gemeentelijke woonbeleid, met als doel een nog betere sociale huursector in de gemeente. Vandaag is officieel de handtekening gezet.

De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen hebben al jaren een waardevolle samenwerking opgebouwd op verschillende niveaus. In 2021 zijn gezamenlijke doelen vastgesteld in een overeenkomst voor de komende jaren tot 2025. Elke twee jaar worden er specifieke stappen ondernomen om deze doelen te realiseren en het plan voor 2024-2025 is nu volledig uitgewerkt. De focus van deze samenwerking ligt op het gebied van de sociale huisvesting. 

Afspraken
De afspraken streven naar een zo goed mogelijke sociale huisvesting, zodat bijvoorbeeld de sociale doelgroep toegang krijgt tot geschikte woningen. Het doel is om huurders zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en tegelijkertijd te zorgen voor een prettige en duurzame kwaliteit van wonen en woonomgeving. Verder wordt er gezamenlijk gewerkt aan het bouwen van meer dan honderd nieuwe sociale huurwoningen. 

“Deze gezamenlijke aanpak toont aan dat de gemeente Tubbergen, in samenwerking met Woningstichting Tubbergen, positieve veranderingen realiseert in de woonomstandigheden van de gemeente Tubbergen”, aldus wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis.