Participeren bij aanvraag omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2024 moeten aanvragers van een omgevingsvergunning de buurt betrekken bij hun plannen. Op die datum trad de Omgevingswet in werking, die verschillende wetten samenvoegt en vereenvoudigt. De Omgevingswet moedigt aan om vroegtijdig belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij projecten of plannen. Als een plan of project niet in overeenstemming is met het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), is participatie verplicht bij het indienen van de aanvraag. Zonder participatie zullen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Mate van participatie 

Als een plan niet in overeenstemming is met het omgevingsplan, dient de aanvrager te overleggen met de buurt. Zonder dit overleg zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Het is afhankelijk van het initiatief hoeveel participatie nodig is en hoe dit proces eruit moet zien. De bouw van een erker vraagt om een andere mate van participatie dan de aanleg van een speeltuin of werkzaamheden waardoor de straat tijdelijk niet toegankelijk is. 

Ondersteuning op de website voor het uitvoeren van participatie

Op de pagina van de omgevingswet staat alle informatie die initiatiefnemers nodig hebben om een participatieproces te doorlopen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen gemaakt die hier als download beschikbaar zijn, zoals een handleiding om de mate van participatie te bepalen, een stappenplan om die participatie uit te voeren en een checklist om niets te vergeten. Ook staan hier formats voor bijvoorbeeld een brief of een informatieavond. Mensen die de voorkeur geven aan fysieke documenten, kunnen deze bij de receptie in het gemeentehuis ophalen. 

Participatiebeleid

De Omgevingswet schrijft ook voor dat gemeenten een participatiebeleid vaststellen. In Tubbergen is dit op 19 december 2023 door de gemeenteraad gedaan. Hiermee formaliseerde de gemeente wat zij al een aantal jaren doet: samenlevingsgericht werken. Samenlevingsgericht werken en participeren gaan hand in hand. Het participatiebeleid geeft inzicht in de regels, afspraken en rollen bij participatie en geldt voor zowel inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven als de gemeente.

In het participatiebeleid van de gemeente is ook ruimte voor nieuwe vormen van participatie. Denk bijvoorbeeld aan participatie voor specifieke doelgroepen zoals jongeren of het uitdaagrecht (Right to Challenge). Hierbij geeft bijvoorbeeld een groep inwoners aan dat ze een taak van de gemeente beter, sneller, goedkoper of efficiĆ«nter kunnen doen. 

Participatie volgens de Omgevingswet

Uitleg over de Omgevingswet