Coronavirus

OZB

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak (woning/bedrijfspand), dan bent u belastingplichtig voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB). De OZB wordt in rekening gebracht bij: • eigenaren van woningen • eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld een kantoorpand) • eigenaren en gebruikers van onbebouwde stukken grond (bijvoorbeeld een bouwkavel of een bosperceel). Als eigenaar wordt iemand aangemerkt, wanneer er sprake is van eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht. Een beperkt zakelijk recht betreft bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, recht van gebruik en/of bewoning of recht van opstal. De gebruiker betaalt alleen OZB voor het niet-woning gedeelte. Voor het gedeelte dat bewoond wordt, bijvoorbeeld een woning bij een boerderij, betaalt u geen OZB. De eigenaar betaalt wel OZB over de volledige waarde.

De aanslag

U ontvangt eens per jaar een aanslag voor de OZB in een gecombineerde aanslag. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u OZB voor het hele jaar. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de aanslag. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de OZB voor het eigenaargedeelte doorgaans door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

Tarieven

Voor de OZB gelden verschillende tariefpercentages: enerzijds voor woningen en niet-woningen en anderzijds voor eigenaren en gebruikers.

 

  Woningen Niet-woningen
Eigenaar   0,1034 % 0,1819 %
Gebruiker n.v.t.    0,1402 %

   

Bezwaar

Bezwaar kan aangetekend worden wanneer er op 1 januari van het belastingjaar geen sprake is van eigendom of gebruik van een onroerende zaak, waarvoor de aanslag onroerende-zaakbelastingen is opgelegd.

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.