Ontwerp beleid wind- en zonne-energie provincie Overijssel ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp beleid wind- en zonne-energie vastgesteld. Het gewijzigde Provinciaal Programma Energietransitie (PPE), de bijbehorende Omgevingseffectrapportage en de aanpassing van de Omgevingsverordening liggen van 18 januari tot en met 28 februari 2024 ter inzage. 

Ook wil de provincie Overijssel afspraken maken met gemeenten over een maximum aantal op te wekken GWh per voorkeursgebied en daarmee het maximum aantal windturbines. Voor het energiegebied ATT geldt dat de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel al gezamenlijke afspraken hebben gemaakt. In dit gebied geldt dat er ruimte is voor 6 tot 10 windturbines die samen 120 tot 180 GWh kunnen leveren aan elektriciteit. De gezamenlijke uitgangspunten zijn opgenomen in het ontwikkelkader.

Lees meer in dit nieuwsbericht van provincie Overijssel

Meer informatie over de terinzagelegging en de bijbehorende stukken leest u hier: