Onderzoek digitale pasfoto voor paspoort en identiteitskaart in Tubbergen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar de mogelijkheid om een digitale pasfoto te maken voor een paspoort of ID-kaart, op de locatie waar men deze aanvraagt (meestal het gemeentehuis). Hiervoor wordt bij verschillende gemeenten fotoapparatuur geplaatst. Van woensdag 17 t/m vrijdag 19 januari staat de fotoapparatuur in Tubbergen. Inwoners die dan een afspraak in het gemeentehuis hebben mogen meedoen met dit onderzoek. 

Let op! U heeft nog steeds een uitgeprinte pasfoto nodig voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De nieuwe apparatuur is namelijk nog niet aangesloten op ons systeem.

Hoe werkt het?

De inwoner laat een digitale pasfoto maken met fotoapparatuur aan de balie en in een zuil bij de gemeente. De apparatuur voor de proef is nog niet aangesloten op het aanvraagsysteem voor een paspoort of identiteitskaart. Deelname is vrijwillig. De digitale pasfoto die met de proefapparatuur wordt gemaakt, wordt alleen gebruikt om te beoordelen of de pasfoto voldoet aan alle kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste belichting en achtergrond van de foto. Deze digitale pasfoto wordt niet geprint, gedeeld of bewaard. 

Een stap verder 

De proeven zijn een vervolg op de onderzoeken naar live enrolment die RvIG in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitvoert. Live enrolment is het opnemen van de pasfoto, handtekening en vingerafdrukken van de burger op de locatie van de aanvraag. Dit helpt fraude en fouten met de pasfoto te verminderen. Ook bevordert het de kwaliteit van de pasfoto, handtekening en vingerafdrukken en een efficiënt aanvraagproces.

Uit eerder onderzoek tussen 2018 en 2022, blijkt dat de kwaliteit van de handtekening en vingerafdrukken voldoet. Het resultaat van de pasfoto was nog niet voldoende. Het vervolgonderzoek stelt vast of de huidige fotoapparatuur voor het maken van een digitale pasfoto op locatie is verbeterd. Ook moet het onderzoek inzicht bieden in wat dit betekent voor de vervolgstappen.

Efficiëntie

Voor de inwoner moet het digitaal maken van een pasfoto uiteindelijk helpen om makkelijker en sneller een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. De inwoner hoeft dan niet eerst langs een fotograaf om een pasfoto te laten maken. Bovendien voorkomt het dat de medewerker de pasfoto afkeurt omdat deze niet voldoet aan de eisen en richtlijnen, waarna de inwoner een nieuwe pasfoto bij de fotograaf moet laten maken.

Meer weten over het onderzoek naar live enrolment? Kijk dan op www.rvig.nl/live-enrolment