Coronavirus

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is een administratieve handeling. Er wordt een omzettingsakte opgemaakt.

Er zijn 2 mogelijkheden:
 

U wilt uw partnerschap omzetten in een huwelijk zonder ceremonie. Hiervoor moet u beiden aanwezig zijn.

U maakt telefonisch een afspraak met een accountmanager van het team burgerzaken. Maak deze afspraak in elk geval 2 weken van tevoren. De omzetting op deze wijze is kosteloos.

U wilt het geregistreerde partnerschap in een huwelijk omzetten op een buitenlocatie of in de raadszaal door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • Er komen géén getuigen in de akte te staan.
  • U kunt een keuze maken uit een beschikbare buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) die de toespraak zal doen. Hier stellen zij zich aan u voor.
  • Er wordt geen ja-woord gevraagd; dit is omdat u het ja-woord al heeft gegeven bij het registreren van het partnerschap.
  • Bij een omzetting is het niet mogelijk een trouwboekje af te geven. Wel kan er op uw verzoek een afschrift van de omzettingsakte worden verstrekt. Hiervoor worden leges geheven (€ 14,00, tarief 2021).
  • De leges die betaald moeten worden, zijn gelijk aan de leges die wij heffen voor een huwelijk op een buitenlocatie of in de Raadszaal/Burgerzaal.
  • Maak de afspraak voor de omzetting met een babs tenminste twee maanden van tevoren.

 

Wij verzoeken u het formulier voor omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in te vullen wanneer de omzetting plaatsvindt op een buitenlocatie of in de raadszaal/burgerzaal door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
U moet van u beiden een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen.

Naamgebruik


Het is mogelijk om na de omzetting het naamgebruik aan te passen. U kunt zelf kiezen of u één of beide achternamen wilt. Dus uw eigen naam en/of die van uw partner. Uw eigen geslachtsnaam verandert hierdoor niet.

Wilt u, wanneer u in de gemeente Tubbergen woont en het naamgebruik wilt wijzigen, de verklaringen naamgebruik ingevuld en ondertekend meesturen?

Wanneer u niet in de gemeente Tubbergen woont en het naamgebruik wilt wijzigen, neem dan na de omzetting contact op met uw woongemeente.