Trouwen/geregistreerd partnerschap

Algemeen

De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is één van de mooiste dagen van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren. In Tubbergen kunt u de dag vieren op elke plek die u wilt en op elke dag van de week (m.u.v. zon- en feestdagen). En met de trouwambtenaar die u wilt.

Woont u buiten de gemeente? Dan kan het voorkomen dat het niet lukt om de melding te starten. In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met burgerzaken via 0546-628 000.

Wilt u trouwen op 24 mei, 21 juni of 28 juni 2024? Op deze dagen staan er al veel huwelijken gepland.
Neem dan eerst telefonisch contact met ons op voor de mogelijkheden.

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is één van de mooiste dagen van uw leven. In Tubbergen kunt u deze dag vieren op elke plek die u wilt en met de trouwambtenaar die u wenst.

Een voorgenomen huwelijk of partnerschap mag u maximaal één jaar voor de dag van uw huwelijk of partnerschap melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt. Als we het over het huwelijk hebben, bedoelen we ook het geregistreerd partnerschap.

De melding kunt u doorgeven met behulp van uw DigiD. U stemt beiden in met het indienen van de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit doet u door samen een instemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. U kunt dit formulier printen, zie de link bij Wat moet u indienen bij een aanvraag. Dit formulier kunt u tijdens het digitale proces uploaden in de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Daarbij kiest u eveneens een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een datum, tijdstip en een locatie. Wilt u in het gemeentehuis trouwen op een moment dat het niet gratis is? Dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met een medewerker van het team Burgerzaken om te vragen of de door u gewenste datum en het tijdstip beschikbaar zijn.  

Bij een kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie kunt u zelf geen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kiezen.

Heeft u of uw partner een vreemde nationaliteit of woont u in het buitenland? Neem dan contact op met een medewerker van het team Burgerzaken. Het is mogelijk dat er specifieke documenten nodig zijn.

Het is mogelijk om na de huwelijkssluiting het naamgebruik aan te passen. U kunt zelf kiezen of u een of beide achternamen wilt. Dus uw eigen naam en/of die van uw partner. Uw eigen geslachtsnaam verandert hierdoor niet. In het proces van de digitale aanvraag kunt u aangeven wat uw voorkeur is.

Bovenaan deze pagina vindt u de button voor het starten van de aanvraag. Zorg dat u uw DigiD-code bij de hand hebt.

Wat moet u indienen bij een aanvraag?

 •  Een door beiden ingevulde en ondertekende instemmingsverklaring; dit formulier kunt u vinden onder downloads. 
 • Een digitale kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor en achterkant) van de partners;
 • Een digitale kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor en achterkant) van de getuigen;
 • Informatie over uw ouders, kinderen en eventuele eerdere huwelijken. Deze gegevens zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) bij uw gegevens geregistreerd. Dit kunt u controleren op MijnOverheid.nl. Log in met uw DigiD en bekijk deze informatie via ‘Persoonlijke gegevens’, Basisregistratie Personen’ en ‘Familie’.

4 soorten huwelijken

De gemeente Tubbergen kent vier soorten huwelijken. Lees onderstaande informatie welke.

Formaliteitenhuwelijk:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in een spreekkamer van het gemeentehuis voltrokken;
 • Er mogen maximaal acht gasten (inclusief getuigen) bij de plechtigheid aanwezig zijn. Zijn er meer dan 8 gasten bij de ceremonie aanwezig, dan brengen wij de kosten voor een budgethuwelijk/budgetpartnerschap in rekening. Deze kosten zijn € 315,00.
 • Eén van de toekomstige partners/echtgenoten moet in de gemeente Tubbergen of Dinkelland wonen;
 • Er wordt geen toespraak gehouden;
 • Er is geen bode aanwezig;
 • Geen vrije keuze trouwambtenaar;
 • Het is niet toegestaan rijst, confetti of iets anders te strooien;
 • Ceremonie duurt maximaal tien minuten;
 • Tijdstippen: maandag- en dinsdagmorgen om 09.30 uur.

Klik hier om online een formaliteitenhuwelijk af te spreken.

Wanneer u via deze link een afspraak maakt hoeft u bij het invoeren van de melding (via de groene button bovenaan deze pagina) niet nog een keer de datum te reserveren.

Wel moet u de datum nog even vermelden in het daarvoor bestemde vakje.

U kunt er echter ook voor kiezen om bij het invoeren van de melding de gewenste datum te reserveren. Dan gebruikt u deze link dus niet.

Budgethuwelijk:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in de raadszaal, burgerzaal of spreekkamer voltrokken;
 • Er mogen maximaal 80 gasten aanwezig zijn;
 • Er wordt een standaard toespraak gehouden;
 • Er is geen bode aanwezig;
 • Geen vrije keuze trouwambtenaar;
 • Het is niet toegestaan rijst, confetti of iets anders te strooien;
 • Ceremonie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten;
 • Tijdstippen: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Huwelijk vaste gemeentelocatie:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in de raadszaal voltrokken;
 • Er mogen maximaal 80 gasten aanwezig zijn;
 • De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek;
 • Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden;
 • Er is een gemeentebode aanwezig;
 • Voor bloemen wordt gezorgd;
 • Er is een mogelijkheid voor muziek;
 • Het is niet toegestaan rijst, confetti of iets anders te strooien;
 • Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

Huwelijk op een locatie naar eigen keuze:

Voorwaarden:

 • De locatie is tijdens de plechtigheid openbaar toegankelijk.
 • De locatie is toegankelijk voor mindervaliden.
 • Voor de inrichting en aankleding van de locatie, de ontvangst en de algehele gang van zaken rondom de plechtigheid is het bruidspaar verantwoordelijk.
 • In ieder geval moet er voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een kleedruimte, een tafel, stoel en voldoende verlichting aanwezig zijn.
 • Als de plechtigheid buiten plaatsvindt moet er voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor zover mogelijk, een schaduwrijke plek worden gekozen.
 • Als er bij de plechtigheid 150 personen of meer in een gesloten tent tegelijk aanwezig zijn, moet er een melding worden gedaan op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening openbare plaatsen. Een meldingsformulier kunt u opvragen bij het Team APV/Bijzonder Wetten.
 • Wilt u de plechtigheid houden in een gebouw waarbij meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit kunt u doen via het omgevingsloket. Neem voor meer informatie contact op met het team WABO. Dit is niet van toepassing wanneer de plechtigheid in een horecagelegenheid plaatsvindt.
 • Daarnaast kan het zijn dat er een ontheffing voor geluidshinder afgegeven moet worden.
 • Het reserveren van de locatie is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar.
 • Als er kosten zijn voor het gebruik van de locatie, ontvangt u hiervoor een rekening van de locatiebeheerder. Deze kosten komen bovenop de normale kosten (leges) voor de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie.

Bijzondere locatie

Onder de Kroezeboom

Eén van de meest karakteristieke elementen van Twente is de Kroezeboom op de Fleringer Es. Onder deze honderden jaren oude boom met kleine kapel, kunt u in de openlucht trouwen. De gemeente plaatst stoelen voor de gasten en een tafel met stoelen voor het bruidspaar. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het legesbedrag dat u aan de gemeente betaalt. Wilt u zelf stoelen regelen? Dat kan. Overleg dit dan met de door u gekozen horecaondernemer. U betaalt in dat geval ook rechtstreeks aan deze ondernemer. Het is niet toegestaan om bij de Kroezeboom een (party)tent te plaatsen. U moet daarom altijd een alternatieve locatie kiezen waarnaar u kunt uitwijken bij slecht weer.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal twee getuigen en mogen maximaal vier getuigen aanwezig zijn. Iedereen van 18 jaar en ouder mag getuige zijn. De gemeente kan tegen betaling zorgen voor getuigen.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar uw huwelijk voltrekt. Dit geldt niet bij kosteloze huwelijksvoltrekkingen en bij budgethuwelijken.

Ook kunt u uw huwelijk door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd in een andere gemeente) laten sluiten. Deze ambtenaar krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het huwelijk. In de digitale aanvraag kunt u de gegevens van de ‘eigen’ ambtenaar invullen. Tijdens het invullen moet u de volgende documenten uploaden:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor en achterkant);
 • een kopie van de benoeming;
 • en een kopie van de beëdiging door de rechtbank.

Let op: sinds 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksrecht. U trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen, ook niet als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Lees meer hierover op de website van notarissen (notaris.nl).

Kosten

Gemeentehuis te Tubbergen;

van maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur en van woensdag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00

€598,-

Budgethuwelijk in het gemeentehuis te Tubbergen

van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur    

€315,-

Trouwen op een buiten locatie

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur     

€493,-

Trouwen bij de Kroezeboom of in de Eeshof
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur

 

Het tarief is het volgt opgebouwd:

Huwelijksleges €570,-
Huur locatie €70,-
Huur materialen €155,-

€834,-

 

 

 

 

 

 

Bijkomende kosten:

Huwelijks-/partnerschapsboekje                    €34,00
Kosten eigen trouwambtenaar                  €231,00
Wijziging tijdstip, datum of locatie                    €49,90
Kosten getuige op verzoek van de gemeente                    €56,00

Op maandag en dinsdag kunt u om 09.30 uur kosteloos trouwen (formaliteitenhuwelijk) in het gemeentehuis in Tubbergen. Voor het voltrekken van een huwelijk moet één van de partners in de  gemeente Tubbergen of in de gemeente Dinkelland wonen. Bij een kosteloos huwelijk/partnerschap mogen maximaal 8 gasten aanwezig zijn. Dit is inclusief de getuigen. Zijn er meer dan 8 gasten bij de ceremonie aanwezig, dan brengen wij de kosten voor een budgethuwelijk/budgetpartnerschap in rekening. Deze kosten zijn  € 315,00!