Militaire oefening in Langeveen van 24 tot 26 januari

Van 24 tot en met 26 januari voert een eenheid van de Koninklijke Landmacht een militaire oefening te voet uit. Deze oefening vindt plaats op het terrein van Tafelexpress, gelegen aan de Vermolenweg 57A te Langeveen.

Tijdens deze activiteit worden er lessen gegeven en diverse scenario's nagespeeld. De militairen zijn bewapend, maar er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

De eenheid maakt zoveel mogelijk gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. In andere gevallen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Er wordt alles aan gedaan om overlast en hinder te voorkomen.

Schaderegeling
Indien er ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade is ontstaan door de oefening, kan men dit melden op het onderstaande adres. Graag zoveel mogelijk gegevens vermelden, zoals de eenheid, voertuigkenteken, datum en tijd, plaats, soort schade, enzovoort.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 088-9561 951
Jdvclaims@mindef.nl