Loting gratis volkstuintje voor inwoners uit de gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen wil voor enkele inwoners uit de gemeente een gratis stuk grond beschikbaar stellen voor een volkstuintje. Alle inwoners uit de gemeente Tubbergen die interesse hebben in een volkstuintje, kunnen tot 6 april 2024 hun interesse kenbaar maken.

De moestuintjes bevinden zich achter het standbeeld van Dr. Schaepman aan de Almeloseweg in Tubbergen.
 

Heeft u onvoldoende financiële middelen beschikbaar om te beginnen met een moestuin, maar wilt u wel graag deelnemen aan de loting? U ontvangt in dit geval van de gemeente een gratis startpakket met onder andere compost en zaadjes.

Voordelen volkstuin

Het hebben van een moestuin heeft naast financiële voordelen ook een positief effect op de gezondheid. Het eten van eigen groenten en het fysiek bezig zijn in de moestuin is namelijk gezond voor lichaam en geest. 
Het telen van siergewassen en/of groente op een eigen volkstuintje kan daarnaast ook eenzaamheid verminderen door de sociale contacten die worden opgedaan in het volkstuintje.

Wethouder Hilde Berning-Everlo: “De gemeente Tubbergen verloot graag enkele volkstuintjes omdat wij het belangrijk vinden dat alle inwoners uit de gemeente mee kunnen doen in de samenleving en gezond opgroeien en oud worden.”

Interesse kenbaar maken 

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u uw interesse in een volkstuintje kenbaar maken. 

  • U woont in de gemeente Tubbergen.
  • U loot mee maar maximaal één volkstuintje per adres. 
  • U kunt het gehele jaar gebruik maken van het volkstuintje.  
  • U houdt de tuin netjes. De gemeente controleert dit.

E-mail voor 6 april 2024 naar communicatie@noaberkracht.nl om mee te doen met de loting en vermeld hierbij de volgende zaken:

  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Burgerlijke staat
  • Leeftijd 
  • Korte motivatie waarom u graag gebruik wilt maken van een volkstuintje

In de week van 8 april vindt de loting plaats. Wanneer u bent uitgekozen voor een volkstuintje, dan wordt u hiervan na 8 april 2024 op de hoogte gebracht.