Coronavirus

Inwoners kiezen voor glas, hout en natuurlijke materialen

Publicatiedatum: 
25 sep 2020

Het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, maar ook glas. Binnen het beschikbare budget blijven, een terras op het Raadhuisplein, veel groen eromheen, maar ook aandacht houden voor voldoende parkeerplaatsen. Goed dat er non-profit organisaties onderdak vinden in het Glashoes, maar houd ook oog voor commerciële partijen en denk goed na over de naam van het gebouw. Dat was de rode draad tijdens de ontwerpsessies voor het Glashoes die op 21 september werden gehouden voor de inwoners van de gemeente Tubbergen.

Zo’n dertig inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging om mee te denken over het ontwerp van het Glashoes. Na een presentatie over de bedoeling van het Glashoes en een uitleg van de architect over zijn visie op het ontwerpen van een gebouw in het algemeen en van het Glashoes in het bijzonder, gingen de aanwezigen in kleine groepen uit elkaar. Er werd gesproken over de ligging, de buitenkant en de binnenkant van het gebouw, de duurzaamheid, over de manier waarop verschillende organisaties gebruik kunnen maken van het Glashoes.

Hoewel de meningen over details verschilden, zag de meerderheid van de aanwezigen wel wat in het idee van gebouw dat wordt ontworpen als ‘een paviljoen in het groen’. Een ontwerp dat niet té modern is, laagdrempelig en aansluit bij de overige gebouwen in de omgeving van het Raadhuisplein. De inrichting van het Raadhuisplein zou meegenomen moeten worden in het ontwerp, want daar valt volgens de meedenkers nog wel het een en ander aan te verbeteren.

Wat betreft het interieur ging de voorkeur uit naar een lichte open inrichting, die tegelijkertijd huiselijk aandoet. Het geheel moet rust uitstralen. Omdat behalve de gemeente ook organisaties als de politie, bibliotheek, stichting Welzijn Tubbergen en een aantal commerciële partijen zich in het Glashoes vestigen, is het een huis van alle inwoners uit de hele gemeente. Volgens de aanwezigen zou het mooi zijn als ieder dorp zelf ideeën gaat bedenken van de manier waarop zij zichtbaar willen zijn in het Glashoes. Dat kan bijvoorbeeld een fotowand zijn, een tentoonstelling of iets anders dat typerend is voor een bepaalde kern. 

De reacties van de meedenkers zijn onderverdeeld in categorieën en vervolgens zo goed mogelijk samengevat. Het is niet zo dat alle ‘wensen’ worden vervuld, maar de reacties, ideeën en opmerkingen worden waar mogelijk wel meegenomen in het ontwerp.

Inwoners die niet aanwezig konden zijn, maar wel ideeën hebben, worden van harte uitgenodigd om deze voor maandag 5 oktober te mailen naar glashoes@tubbergen.nl