Inloopbijeenkomsten beleid voor windenergie Tubbergen

Eind mei/begin juni 2023 organiseert de gemeente Tubbergen inloopbijeenkomsten in de zoekgebieden voor windenergie. Hier worden inwoners en andere geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en eventuele opmerkingen aan te dragen.

Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 19.30 – 21.30 uur op:

  • Maandag 22 mei 2023: Zalencentrum Morshuis, Ootmarsumseweg 159, 7665 RX Albergen
  • Donderdag 25 mei 2023: Zalencentrum Kottink, Dorpsstraat 36, 7678 AW Geesteren
  • Donderdag 1 juni 2023: Café-Restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275, 7679 VM Langeveen


De vragen, opmerkingen en overige reacties die we ontvangen, neemt de gemeente mee als inbreng voor het vast te stellen beleid voor windenergie.

Stand van zaken windbeleid

De raad van gemeente Tubbergen heeft de kadernota windbeleid op 2 mei 2023 met enkele aanpassingen vastgesteld. Daarmee is een belangrijke tussenstap genomen om te komen tot beleid voor de realisatie van windenergie. In de kadernota zijn de richtlijnen op hoofdlijnen opgenomen. Dat is het vertrekpunt om in gesprek te gaan met de omgeving. Het windbeleid wordt vervolgens in juli 2023 voorgelegd aan de raad ter bespreking en besluitvorming.

Waarom is windbeleid van belang?

De gemeenteraad wil het windbeleid voor de zomer vaststellen, zodat eventuele aanvragen getoetst kunnen worden op basis van lokaal windbeleid. Met het vaststellen van de kadernota, kan de gemeente de uitgangspunten voor het windbeleid toetsen bij de inwoners. Zo kan zo goed mogelijk rekening worden gehouden met wat er leeft.

Aanmelden

De inloopbijeenkomst is voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. Wel vragen wij u om zich aan te melden via duurzaam@tubbergen.nl met vermelding van de betreffende datum dat u aanwezig wilt zijn.

Meer weten? Kijk ook op www.tubbergen.nl/windenergie.