Inloopavonden verfijning zoekgebieden

Helaas zijn deze avonden vanwege de opgelopen coronabesmettingen afgelast!

Inloopbijeenkomst mogelijke locaties windturbines in zoekgebieden. 

Open uitnodiging

 • Zoekgebied Langeveen/Manderveen/Mander
  11 november vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur
  Café Restaurant Waaijer aan de Hardenbergerweg 275 in Langeveen
 • Zoekgebied Albergen/Harbrinkhoek Mariaparochie
  15 november vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur
  Partycentrum Morshuis aan de Ootmarsumseweg 159 in Albergen
 • Zoekgebied Geesteren/Weitemanslanden
  22 november vanaf 20.45 uur tot 22.00 uur
  Zalencentrum Spalink aan de Koelenbeekweg 10 in Geesteren

 

Duidelijkheid over mogelijke locaties
Wij weten dat er veel te doen is over grote windmolens, de zogenaamde windturbines. Er is weerstand en er zijn zorgen, maar er zijn ook inwoners die kansen voor de omgeving zien. Wat de toekomst ons in Tubbergen gaat brengen qua windturbines is nog niet bekend, omdat het windbeleid in onze gemeente nog niet door de raad is vastgesteld. Toch willen wij al openheid geven over de mogelijke locaties in onze gemeenten en wat dit voor omwonenden betekent.

Opzet inloopbijeenkomst
Per zoekgebied is er een openbaar inloopmoment voor alle geïnteresseerden. Daar kunnen wij u de verfijnde kaart van dat zoekgebied laten zien en zijn wij beschikbaar voor vragen. De verfijning houdt in dat we de globaal aangegeven cirkels van de zoekgebieden verder invullen met technische en wettelijke beperkingen, landschappelijke beperkingen en alle beperkende voorwaarden uit het concept windbeleid. Nu al deze beperkingen zijn ingevuld, is tot op kavelniveau zichtbaar waar - volgens het concept windbeleid en de nu bekende regelgeving - windturbines zouden kunnen komen. De kaveleigenaren en direct omwonenden van deze mogelijke locaties hebben wij dan al in de gelegenheid gesteld om eerder kennis te nemen.

Routekaart Wind en Zon
De verfijning van de zoekgebieden komt voort uit de routekaart Wind en Zon. Recent heeft de gemeenteraad van Tubbergen ingestemd met deze routekaart. Daarin worden een aantal stappen doorlopen op weg naar een definitief beleid op windenergie en zonnevelden in de zomer van 2022. De eerste stap in deze routekaart is de verfijning van de zoekgebieden voor windturbines.

Waarom eigenlijk beleid op windenergie en zonnevelden
Om de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2 tegen te gaan, hebben we in Nederland afgesproken dat alle gemeenten lokaal duurzame energie gaan opwekken. Tot 2030 doen we dat vooral met zonne- en windenergie. We kiezen voor zon en wind omdat andere technieken nog niet voldoende ontwikkeld en toepasbaar zijn. Ondertussen blijven we wel andere technieken onderzoeken die na 2030 kunnen worden ingezet.

Landelijk zien we steeds meer aandacht voor de noodzaak van duurzame energie. Ook weten we dat we dat met alleen zonnepanelen op de daken niet gaan halen. Als gemeente zullen wij duidelijke keuzes moeten maken. Doen we dat niet, dan kunnen wij uiteindelijk overruled worden door hogere overheden. De provincie geeft nu aan dat zij dit liever niet doet en de regie aan ons als gemeente wil laten. Tegelijkertijd is er wel steeds meer druk om vaart te maken met de vaststelling van het beleid.

Meer informatie
Op de website van Energie van Noordoost Twente kunt u het concept windbeleid met de zoekgebieden bekijken zoals dit eind 2020 door de colleges in Noordoost Twente is vastgesteld. Onderdelen zoals de hoogte van het RES-bod en het aantal te ontwikkelen windturbines zijn niet meer actueel in dit stuk. In een volgende versie van het concept windbeleid wordt dit aangepast.

Mocht u over het concept windbeleid of het zonneveldenbeleid vragen hebben, neemt u dan contact op met onze coördinator duurzaamheid, Hanneke Nijland. Hanneke is op maandagen en dinsdagen te bereiken op h.nijland@noaberkracht.nl of telefoon 06 386 785 26.