Informatiebijeenkomst windenergie: Gezondheid, Geluid en Lokaal eigendom

Op 24 april 2023 hebben de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in samenwerking met RES Twente een informatiebijeenkomst georganiseerd over windenergie en Gezondheid, geluid en lokaal eigendom. Deze bijeenkomst was bestemd voor raadsleden uit Twente, Statenleden en bestuurders van het waterschap. De presentaties van de gastsprekers, maar ook de vragen en antwoorden na afloop zijn opgenomen en stellen wij beschikbaar voor de geïnteresseerden.

Waarom deze informatiebijeenkomst?

De gemeenten staan voor de opgave om duurzaam energie op te wekken met een mix van wind- en zonne-energie. Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente is in 2021 afgesproken, dat de gemeenten een gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh in 2030 willen realiseren. Het tijdspad dat hierbij gevolgd wordt, verschilt per gemeente, maar in iedere gemeente worden veel vragen gesteld over het effect van windturbines op de gezondheid en de invulling van minimaal 50% lokaal eigendom.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen willen afspraken opnemen in hun beleid voor windenergie om eventuele (geluids-) hinder van windturbines zoveel mogelijk te beperken en streven naar 100% lokaal eigendom. Ter voorbereiding op de besluitvorming hebben deze gemeenten een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Presentaties gastsprekers

Tijdens deze avond hebben ruim 100 deelnemers de toelichting van drie gastsprekers kunnen volgen:

 

Opnames gastsprekers

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op via duurzaam@dinkelland.nl of duurzaam@tubbergen.nl.