Coronavirus

Het Maatschappelijk Akkoord

Publicatiedatum: 
19 jun 2018

Het jaar 2018 is het jaar van de verkiezingen. Het jaar van een nieuw college, een nieuwe gemeenteraad en nieuwe plannen waar we de komende jaren samen met u onze schouders onder willen zetten.

Omdat we binnen Mijn Dorp 2030 nauw samenwerken met u als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, willen we de agenda voor de komende jaren ook graag samen met u invullen. Deze agenda noemen we het Maatschappelijk Akkoord. In dit akkoord staan de zaken waaraan de gemeente in de komende jaren samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties wil gaan werken, de manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.

De komende maanden komen het college en de gemeenteraad naar u toe om hierover samen in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken willen we samen met u bepalen aan welke ambities en ideeën we de komende vier jaar met elkaar gaan werken. Daarnaast worden er een aantal losse themasessies gehouden over zogenaamde ‘kernoverstijgende’ thema’s. Dit zijn thema’s die niet speciaal voor één dorp gelden, maar waar we allemaal mee te maken hebben. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor het samenstellen van wensenlijstjes en het doen van concrete toezeggingen. Het doel is om samen te bepalen welke thema’s belangrijk zijn. En om af te spreken wie waarvoor verantwoordelijk is.

De uitkomsten en afspraken worden samengevat in een boekwerk, met daarin een hoofdstuk voor elk van onze negen kernen. Ieder hoofdstuk bestaat uit een sfeerverslag van de bijeenkomst in dat bewuste dorp en een concrete kernagenda met de speerpunten voor de komende jaren. De laatste hoofdstukken van het boekje bestaan uit een samenvatting van de uitkomsten en/of afspraken rondom de 'kernoverstijgende' thema’s en een financiële paragraaf.

Dit Maatschappelijk Akkoord wordt vervolgens voorgelegd aan de kernen. Daarna wordt de uiteindelijke versie vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen. We willen dit echter niet op de traditionele manier doen en we dagen u uit om hierover mee te denken.

Tegen het einde van het jaar wordt het Maatschappelijk Akkoord geplaatst op onze website, zodat het document voor iedereen beschikbaar is. Mocht u de voorkeur geven aan een schriftelijk exemplaar, dan kunt u dit afhalen bij het gemeentehuis.

Heeft u vragen over het Maatschappelijk Akkoord? Mail dan naar maatschappelijkakkoord@tubbergen.nl

Kernwethouder

Als dorp heeft u een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw; een contactpersoon vanuit de gemeente. Daaraan is met ingang van 1 juni 2018 een kernwethouder toegevoegd. De kernwethouder werkt nauw samen met de buur(t)man zodat de lijntjes tussen de gemeente en inwoners zo mogelijk nog korter zijn.

De kernwethouder is de ambassadeur van Mijn Dorp 2030. In het kader daarvan voert hij of zij gesprekken met (groepen) inwoners over  ideeën, burgerinitiatieven en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en probeert waar mogelijk verbindingen te leggen.

Wie is uw kernwethouder?

Roy de Witte –  Tubbergen, Vasse, Reutum

Ursula Bekhuis – Harbrinkhoek/Mariaparochie, Albergen, Fleringen

Erik Volmerink – Langeveen, Manderveen, Geesteren

mijn maatschappelijk akkoord
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-