Herinrichting Almeloseweg Harbrinkhoek-Mariaparochie bijna van start

Binnenkort gaat de herinrichting van de Almeloseweg, de verbindingsweg tussen Harbrinkhoek en Mariaparochie, beginnen. Deze herinrichting is het resultaat van de wensen van de dorpsraad, bewoners en ondernemers, geuit tijdens het project MijnDorp2030, die aangaven dat de weg een opknapbeurt nodig had. Na jaren overleg en planning werd in juli 2020 het herinrichtingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Maandag was de aftrap.

Het plan, ontwikkeld in nauwe samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden, richt zich op het verbeteren van de veiligheid en toegankelijkheid van de weg. Diverse bijeenkomsten werden gehouden waar ouders, ondernemers en andere inwoners hun mening konden geven. Ondanks enige tegenstand stemde de meerderheid in met de plannen.

Veranderingen en verbeteringen
Het herinrichtingsplan bevat enkele belangrijke wijzigingen om de veiligheid en toegankelijkheid van de Almeloseweg te verbeteren:

  • De invoering van een 30 kilometer-zone over de gehele weg.
  • Bredere fietsstroken voor meer ruimte voor fietsers.
  • Aanleg van een trottoir langs de gehele Almeloseweg, zodat voetgangers voortaan veilig tussen Mariaparochie en Harbrinkhoek kunnen wandelen.
  • Snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels en chicanes om de snelheid van het verkeer te reguleren.
  • Uniforme kleur voor kruispunten voor betere herkenbaarheid.
  • Voorrangsregels: over de gehele weg geldt voortaan dat verkeer van rechts voorrang heeft.

Veranderende verkeersdeelnemers
De toename van elektrische fietsen, bakfietsen en speed pedelecs, evenals de groeiende populariteit van wandelen, hebben geleid tot de keuze voor bredere fietsstroken en de aanleg van trottoirs. Deze aanpassingen zorgen voor een betere en veiligere inrichting van de weg voor alle gebruikers.

Wethouder Frank Niens tijdens de aftrap: "We hebben een belangrijke stap gezet in de herinrichting van de Almeloseweg, een project dat dankzij de betrokkenheid van onze inwoners werkelijkheid is geworden. Dit initiatief zal de veiligheid en leefbaarheid van onze dorpen Harbrinkhoek en Mariaparochie aanzienlijk verbeteren. Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan dit project en kijk uit naar de positieve veranderingen die het zal brengen."

Met deze herinrichting zetten we een grote stap richting een veiligere en leefbaardere omgeving voor alle inwoners en bezoekers van Harbrinkhoek en Mariaparochie.