Gemeente Tubbergen steunt initiatief voor meer kruidenrijk grasland

De gemeente Tubbergen draagt bij aan duurzaamheid in de landbouw door een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen voor haar boeren. Samen met een eigen bijdrage van de boeren maakt deze steun het mogelijk om gewoon grasland om te zetten naar kruidenrijk grasland, via het '1001ha'-initiatief. Op deze manier komt er minimaal 70 hectare kruidenrijk grasland bij. Kruidenrijk grasland draagt bij aan een rijkere biodiversiteit, verbetert de bodem en heeft minder bemesting nodig dan traditionele grasmengsels.

1001ha: samenwerking LTO, Urgenda en gemeenten 

In september 2020 bundelden LTO Nederland en Urgenda hun krachten om boeren te helpen verduurzamen. Meer dan 1500 boeren in Nederland hebben inmiddels geprofiteerd van de campagne 1001ha Kruidenrijk Grasland. Dankzij financiële steun, ook van de gemeente Tubbergen, kunnen boeren tegen gereduceerde tarieven kruidenrijke grasmengsels aanschaffen en worden ze begeleid bij het inzaaien. Hierdoor wordt de prijs vergelijkbaar met traditionele grasmengsels.

Kruidenrijk grasland: voordelen voor biodiversiteit, dierenwelzijn, bodem en klimaat 

Kruidenrijk grasland biedt diverse voordelen. Het bestaat uit verschillende bloeiende kruiden en grassen, wat goed is voor de bodem, insecten en dus ook vogels. Door het diepere wortelstelsel worden nutriënten en water beter vastgehouden, en de bloeiende kruiden en grassen trekken insecten en daarmee ook meer vogels aan. Kruidenrijk grasland heeft bovendien minder mest nodig, omdat vlinderbloemige planten stikstof uit de lucht binden. 

“Met de steun van de gemeente Tubbergen kunnen we, samen met LTO, iets goeds doen voor de landbouw. Door gewoon grasland te veranderen in kruidenrijk grasland met het '1001ha'-plan, investeren we in meer verschillende planten en een gezondere grond. Dit is een goede stap naar duurzamere landbouw, waar zowel boeren als de natuur beter van worden”, aldus wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis. 

LTO bestuurder Martin Oldenhof zegt hierover: "Met deze actie willen we laten zien dat wij als agrarische sector thema’s als biodiversiteit ook serieus nemen. Met kruidenrijk grasland kunnen we op dit thema stappen zetten. Deelname voor boeren is wel op vrijwillige basis, kruidenrijk grasland is immers niet geschikt voor elk boerenbedrijf.”

Aanvragen

Boeren die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van zaden kunnen dit doen vanaf 1 maart via de website 1001ha.nl. U hoeft geen lid te zijn van de LTO.