Gemeente Tubbergen onaangenaam verrast door aanwijzing COA

Wij zijn als gemeente vandaag (16 augustus) aan het eind van de dag onaangenaam verrast door het COA en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft aan de gemeente medegedeeld dat hij het COA opdracht heeft gegeven om het hotel ‘t Elshuys te kopen voor de exploitatie van een asielzoekerscentrum. Wij zijn als gemeente niet tijdig geïnformeerd en hebben de directe omgeving hierover ook niet kunnen informeren.

De gemeente is van mening dat de permanente opvang van statushouders en/of asielzoekers op deze locatie niet past binnen het huidige bestemmingsplan en dat een asielzoekerscentrum in Albergen niet in verhouding staat tot het aantal inwoners in onze samenleving.

Er zal eerst afstemming met het COA moeten plaatsvinden over de gang van zaken en de gemeente probeert daarom ook meer duidelijkheid te krijgen. Verder zal de gemeente de vragen van de directe omgeving op zeer korte termijn zo goed mogelijk beantwoorden.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben laten we dat weten. Houd hiervoor onze website in de gaten.


Lees ook: Twentse burgemeesters vragen Rijk om met duidelijk plan te komen voor aanpak vastgelopen asielketen (11 augustus)

Lees ook: Brief staatssecretaris aan gemeenteraad Tubbergen (18 augustus)