Gemeente dient zienswijze in op voorgenomen windbeleid provincie

Gemeente Tubbergen heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp beleid wind- en zonne-energie van provincie Overijssel. Dit ontwerp beleid heeft tot en met 28 februari 2024 ter inzage gelegen.

De zienswijze richt zich op de zoekgebieden die zijn opgenomen in het provinciaal beleid. Deze zijn niet in overeenstemming met die van het windbeleid dat de gemeenteraad Tubbergen op 19 december 2023 heeft vastgesteld. Tevens vraagt de gemeente Tubbergen nogmaals of de provincie rekening wil houden met de uitgangspunten die zijn vastgesteld in het windbeleid van de gemeente Tubbergen.

Meer informatie over de terinzagelegging en de bijbehorende stukken leest u hier: